Pla Anual de Neteja i Desinfecció. L'Ajuntament d'Anglès dona per finalitzada la neteja i manteniment dels dipòsits municipals del poble. Les tasques, realitzades per Aqualia, s'han realitzat durant el febrer i març als dos dipòsits generals d'Anglès, de 500 m3 de capacitat cadascun, i, segons el consistori, sense afectar el subministrament d'aigua a la població.