L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha signat un conveni amb la Sareb per rebre la cessió de deu pisos al municipi. Ara, el consistori regularitzarà la situació de deu famílies que ja ocupen aquests habitatges. El conveni estableix que durant els propers quatre anys l'Ajuntament gestionarà els deu immobles i en cobrarà un lloguer social. Per contra, el consistori ingressarà 75 euros mensuals a la Sareb per cada pis ocupat i 125 en els que estiguin buits. Les famílies que ara ocupen els deu habitatges cedits hauran d'acreditar que són usuàries de serveis socials. Aquesta cessió arriba després que ara fa un mes es posés en funcionament l'Oficina Municipal d'Habitatge.

L'Ajuntament de Blanes vol resoldre el problema de l'accés a l'habitatge al municipi i per això porta setmanes negociant amb la Sareb la cessió de pisos tan ocupats, com buits per oferir-los a famílies vulnerables. Fruit d'aquestes reunions, aquest dimarts s'ha signat un primer conveni entre el consistori i la Sareb en què l'Ajuntament rep la cessió de deu habitatges per quatre anys.

Aquests deu pisos ja estan ocupats actualment i la intenció del govern local és regularitzar la situació de les famílies que hi viuen. Per això ara demanaran que acreditin que són usuàries de serveis socials i que no poden permetre's pagar cap habitatge.

El conveni fixa que l'Ajuntament pagarà 75 euros al mes a la Sareb per tots aquells pisos que estiguin ocupats i 125 pels que estiguin buits. Per la seva banda, l'Ajuntament estipularà un preu de lloguer social en cada cas, en funció dels ingressos de cada família. L'objectiu del consistori, però, és aconseguir encara més immobles per part de la Sareb i destinar-los a famílies vulnerables.

L'Ajuntament de Blanes s'haurà d'encarregar de regularitzar la situació de les famílies que estan ocupant actualment els pisos cedits, i que ara per ara no disposen de cap contracte de lloguer o propietat. D'altra banda, despeses com l'assegurança, contribucions a la comunitat i reparacions extraordinàries correspondran a SAREB, mentre que el consistori assumirà les que tenen a veure amb la gestió dels habitatges, així com del seu manteniment ordinari, mesures per a la prevenció d'ocupacions il·legítimes, Impost de Béns Immobles (IBI) i altres tipus de despeses.

Paral·lelament, en l'actualitat s'està enllestint la tercera i darrera fase del projecte iniciat fa cinc anys per poder comptar amb habitatges d'emergència social de propietat municipal.

Es tracta de les obres de rehabilitació de l'edifici de tres blocs que allotja els coneguts pisos dels mestres de l'antiga Escola Carles Faust. Són pisos-pont, d'ús temporal -entre 6 i 18 mesos-, que serveixen per allotjar famílies mentre no es troba l'habitatge definitiu. En l'actualitat, s'està enllestint la rehabilitació del tercer bloc on hi ha tres pisos. Quan estiguin enllestits els treballs, n'hi haurà un total de nou destinats a acollir persones en situació d'emergència social.