El jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Santa Coloma de Farners ha cancel·lat un deute de 91.932 euros a un matrimoni d’Amer gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. El matrimoni va començar a acumular deutes a partir de l’esclat de la crisi econòmica de l’any 2007. 

«Jo treballo de paleta i vaig patir de ple la crisi de la construcció, vaig quedar-me sense feina i no vaig trobar ningú que em pogués donar un cop de mà», explica l’afectat. «Cada vegada era més car viure i no podia treballar ni pagar els meus deutes, i després em vaig fer autònom i vaig tenir altres problemes afegits», sosté. 

Això va comportar que el matrimoni anés acumulant un deute que va fer-los perdre el pis de Barcelona on vivien. «Tot i fer l’entrega de claus, no ens van rebaixar ni un cèntim del deute», critica. Van endeutar-se amb tres entitats bancàries diferents, que no els van oferir «cap solució».

Van anar viure a Amer, juntament amb les seves dues filles menors d’edat. Llavors, un dia que escoltava la ràdio va sentir un anunci on es donava l’opció de cancel·lar un deute, una possibilitat regulada en una llei que va entrar en vigor el 2015 però que encara ara és molt desconeguda.

El matrimoni complia els requisits per optar a l’exoneració, i va posar-se en contacte el 2016 amb el despatx Repara tu Deuda, que han dut el cas. El jutjat ha trigat poc més d’un any a dictar la resolució judicial favorable, amb molts tràmits i viatges pel mig, segons explica el matrimoni.

Tornar a respirar

«Quan ens van donar la notícia no ens ho esperàvem, però ara hem tornat a respirar», expliquen. Amb tot, assegura que continuen rebent missatges de les entitats bancàries proposant-los rebaixes del deute. «Des del despatx ens van alertar que els bancs ens enviarien missatges durant un temps tot i comptar amb la sentència».

Per tal de poder beneficiar-se d’una exoneració de deute, cal complir amb diversos requisits, entre els quals demostrar que s’ha actuat de bona fe. Hi poden optar deutors tan físics com empresaris, i es tenen en compte els antecedents penals dels últims 10 anys, ja que no poden haver estat condemnats per delictes socioeconòmics. A més, com a màxim el deutor pot tenir un deute de 5 milions d’euros. 

Abans d’anar per la via judicial, la llei obliga les parts a fer una mediació prèvia amb els creditors, que la majoria de vegades acaba sense acord i és titllat pels advocats com un «pur tràmit». 

Un cop superat aquest punt, el deutor inicia una sol·licitud de concurs, i si té patrimoni el liquida per pagar part del deute. La resta queda exonerat amb una sentència judicial. 

Catalunya, pionera

Catalunya és el territori pioner en l’aplicació de la llei, i on més peticions s’han rebut des de la seva posada en marxa l’any 2015. Això s’explica pel seu perfil emprenedor i l’elevada activitat empresarial que té. 

El perfil d’afectat té relació directa amb el context econòmic del país. Molts cops els particulars s’endeuten amb entitats financeres per crèdits, tot i que també hi ha molts casos d’endeutament hipotecari. També hi ha un perfil d’empresari que ha iniciat un nou projecte i que per imprevistos s’acaba endeutant.

Des del despatx indiquen que la pandèmia no ha rebaixat els requisits imposats pels bancs per recuperar deutes, ja que proposen fraccionaments que els deutors molts cops no poden assumir. 

La mitjana dels procediments se situa entre els 18 i els 24 mesos. Amb tot, hi ha vegades que el procés és menor.