La memòria de l’any passat de la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme (CSMS), publicada ahir, determina que l’activitat assistencial es va consolidar, després de la recuperació postpandèmia, ja iniciada el 2021. De fet, el 2021 va ser un any de transició entre el 2020, marcat per l’eclosió de la pandèmia de la covid-19 i un any 2022 més normalitzat des d’un punt de vista epidemiològic.

El canvi més significatiu és la davallada de les visites no presencials, tenint en compte la millora epidemiològica. D’aquesta manera, el 2022 l’atenció primària de Lloret i Tossa va atendre 84.605 visites no presencials, un 37% menys que el 2021, quan en van ser 134.341. Malgrat tot, les presencials només van augmentar un 2,3%, passant de 272.735 a 278.935 i, en definitiva, les visites en global van baixar un 10,7%. També hi va haver un descens en la resta d’àrees bàsiques que formen part de l’Alt Maresme, tot i que va ser lleugerament inferior, entre un 7 i 8%.

Una mesura que hauria pogut influenciar en aquesta davallada és la implementació de la programació per motius. El canvi vol garantir que l’usuari rebi la resposta més adequada en temps, qualitat i satisfacció a la seva necessitat independentment de com contacti al seu centre. És a dir, quin és el professional que l’ha d’atendre, el tipus d’atenció i quan hauria de ser atès.

Pel que fa a professionals, a totes les àrees bàsiques de la Corporació es van incorporar els psicòlegs per desplegar el programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària.

D’altra banda, l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l'Hospital Comarcal de la Selva situat a Blanes, són els hospitals de referència per a la població de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. En aquest cas, les intervencions quirúrgiques es van mantenir estables respecte a l’any anterior. En total se’n van fer 12.175, mentre que l’any anterior en van ser 12.277. Gran part de l’activitat quirúrgica va augmentar lleugerament, excepte les intervencions de cirurgia menor, que van baixar un 6,7%. Pel que fa a consultes externes, l’any passat hi va haver 213.157 visites i intervencions, mentre que el 2021 en van ser 214.540.

Els usuaris a les residències de Blanes i Lloret de la Corporació han augmentat un 18 i un 35% respectivament

L’augment més destacat es va produir en l’atenció dels parts, ja que l’any passat van créixer un 21% respecte al 2021. Per altra banda, els hospitals de Blanes i Calella van atendre un 8,7% més d’urgències que l’any anterior i van créixer les interconsultes, és a dir, entre professionals de Medicina de Família i l’especialista.

Seguidament, la rehabilitació en pacients de la Selva Marítima que no estaven hospitalitzats va passar de 33.338 el 2021, a 29.142 el 2022. 

Pel que fa a l’activitat de proves tècniques i diagnòstiques, hi ha hagut un increment destacat de les citologies, amb un 18%. La resta s’han mantingut més o menys estables. Destaca la davallada de l’11% de mamografies i l’increment del 10,9% de TAC.

Finalment, respecte a l’activitat en atenció intermèdia, el sociosanitari de l’hospital de Blanes ha patit una davallada del 10,8 i % de pacients pal·liatius i l’hospital asil Sant Jaume de Blanes va finalitzar l’any passat amb un 18% menys d’usuaris; mentre que la davallada al sociosanitari de Lloret de Mar va ser del 35,7%.

Cal recordar que l’activitat dels centres d’atenció primària de Blanes s’engloben dins l’Institut Català de la Salut (ICS) i no en la Corporació de Salut.

Prop de 40 projectes de recerca actius l’any passat

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva cada vegada hi ha més professionals que mostren interès per la recerca i la innovació amb l’objectiu de millorar l’atenció que es presta a la ciutadania. L’any passat va finalitzar amb 39 projectes de recerca actius que s’emmarquen en diverses línies d’investigació. A més, es van dirigir cinc tesis doctorals. En la primera jornada d’innovació es van presentar deu treballs en innovació de serveis i processos assistencials i nou treballs en innovació, transformació digital i ús de dades.