El Departament de Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha adjudicat la redacció de l’estudi que analitzarà diverses alternatives de millora de la mobilitat del corredor entre la Selva Marítima i el Maresme. L’estudi, que té un termini de redacció de quatre mesos, ha de proposar millores de diversos sistemes de transport amb l’objectiu de reduir el volum de trànsit de les carreteres GI-600 i GI-682. La redacció de l’estudi s’ha adjudicat a AIE Multicriteri – MCRIT per un import de 24.050 euros sense IVA.

El document analitzarà el conjunt de les infraestructures de transport en relació amb la xarxa viària, la xarxa ferroviària i les vies ciclables, així com les propostes de millora en els serveis de transport públic. En aquest sentit, l’estudi inclourà la viabilitat d’un sistema de tramvia entre Blanes i Lloret de Mar, entre d’altres opcions.

De cada opció analitzada, l’estudi farà una proposta de serveis en funció dels diferents escenaris d’oferta i demanda. També analitzarà el volum de gasos hivernacle emesos o estalviats per a l’execució de cada escenari, tenint en compte la construcció de l’obra, el manteniment de la infraestructura, l’operació dels serveis i l’impacte pels canvis de mobilitat de les persones usuàries.

L’estudi inclourà la caracterització de la mobilitat del corredor; el resum dels diferents estudis de mobilitat realitzats fins ara als corredors de la C-32 i de la GI-682; la identificació d’alternatives i escenaris; les propostes d’encaix, i l’impacte sobre la demanda potencial d’usuaris.