12 de febrer de 2016
12.02.2016

'Mybullying', l'eina que detecta l'assetjament escolar

El programa descobreix possibles casos d'assetjament en deu minuts a través d'una sèrie de preguntes

17.02.2016 | 07:14
Mybullying ha estat provada en milers d´estudiants.

A mitjans d'aquest mes començarà a aplicar-se a 700 col·legis de la Comunitat de Madrid el programa Mybullying, una eina online desenvolupada per la Universitat Complutense de Madrid que detecta l'assetjament escolar en només deu minuts. El programa, que s'ha provat en milers d'estudiants des del 2005, genera un mapa social de la classe i proposa mesures per evitar l'aïllament dels estudiants més vulnerables.

L'assetjament escolar no implica tan sols agressions físiques i verbals, sinó que també inclou casos com fer el buit o rebutjar un company de classe. Per prevenir aquest tipus de conductes, investigadors de la facultat de Psicologia de la Complutense han desenvolupat el programa Mybullying, un qüestionari online d'aplicació col·lectiva amb el qual es genera un mapa de la xarxa social de l'aula i s'indiquen pautes d'intervenció.

L'objectiu és que el curs que ve es pugui aplicar als aproximadament 2.000 centres de tota la comunitat madrilenya. "L'aplicació de la prova és senzilla i la poden realitzar els tutors mitjançant una avaluació col·lectiva per grups de classe a l'aula d'informàtica", explica Javier Martín Babarro, professor de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la UCM i autor principal del programa.

En uns deu minuts, els alumnes responen preguntes com: "Qui són els teus amics dins la classe", "Amb qui t'ajuntes habitualment?", "Amb qui no sols relacionar-te?", "A algun company o companya, el peguen o maltracten físicament?", "L'aïllen, rebutgen i/o parlen malament d'ell o ella?" o "T'ho fan a tu?"

Amb aquestes respostes, l'eina genera un mapa social de la classe en el qual es representen els possibles casos d'assetjament escolar. Cada alumne es representa amb una icona i s'agrupa en funció de les respostes donades en els qüestionaris, de manera que es presenten els subgrups formats a l'aula, i els alumnes aïllats i rebutjats. Aquests estudiants que es troben separats són els susceptibles de sofrir assetjament escolar.

"Intentem que els centres puguin intervenir a partir d'aquest mapa, tant en els casos de detecció primerenca com en els ja establerts", afirma Martín. "L'eina genera un informe en el qual s'indica al departament d'orientació del centre escolar com realitzar un procediment d'ajuda entre iguals", afegeix.

Suport entre companys

Aquesta ajuda entre iguals implica que col·laborin els estudiants prosocials i amb un alt estatus en el grup. També es demana la col·laboració d'amics o companys de l'alumne exclòs amb els quals tingui certa afinitat. "L'objectiu principal és que se senti recolzat i amb suport dins del grup, creant una xarxa social que es mantingui en el temps", destaca l'investigador.

Per aconseguir la col·laboració d'aquests estudiants triats, el tutor i l'orientador del centre parlaran amb ells, recalcant-los que un company ho està passant malament i que recorren a ells perquè són alumnes forts, respectats i que cauen molt bé en classe. "La vostra ajuda en aquest problema és molt important"; "procureu no deixar-lo sol", "presteu-li una mica d'atenció"; "si algú es fica amb ell, demaneu-li que no ho faci amb educació i fermesa", són algunes de les frases proposades pel protocol per animar als alumnes al fet que cooperin.

També la col·locació de la classe serveix per prevenir l'assetjament. Per això, Mybullying proposa situar l'estudiant més vulnerable entre els companys triats, sense separar aquests dels seus amics, perquè tots estiguin a gust. "Als alumnes als que els sol·licitem la seva col·laboració se'ls pot compensar amb una major atenció i una bona predisposició davant les seves demandes i interessos", proposa Martín.

En alguns centres on s'ha provat l'eina, la direcció ha enviat una carta als pares d'aquests estudiants informant de la seva col·laboració i mostrant el seu agraïment.

Provada en milers d'estudiants

L'eina es pot utilitzar des de tercer d'educació primària fins a batxillerat, i es basa en models d'avaluació similars a altres programes antibullying com el KIVA, desenvolupat a Finlàndia en més d'1.000 centres educatius.

Està previst que es comenci a aplicar a mitjans d'aquest mes a 700 centres educatius de la Comunitat de Madrid. Prèviament, entre el 2005 i el 2010, el programa es va posar en marxa a 200 centres triats per la Conselleria d'Educació de la Junta de Castella i Lleó. Des del 2010 al 2015, també per indicació de la Junta, es va aplicar a 40.000 estudiants de primària i secundària, i des de setembre del 2015, a 10.000 més.

"El balanç ha estat bastant positiu, perquè ens ha permès accedir als centres educatius per mesurar i observar bastant casos i poder plantejar un disseny d'intervenció", assenyala l'expert. La principal evolució del programa ha estat la millora del programari i la reducció del nombre de preguntes que havien de respondre els estudiants.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook