l'investigador del Joint Research Center de la Comissió Europea Jean-Noël Druon va presentar el passat dijous un nou model de monitoratge de pesquers basat fonamentalment en la utilització de satèl·lits del projecte Copernicus per detectar zones de reproducció. La presentació es va fer durant una jornada organitzada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, juntament amb la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, amb el suport de la Confraria de Pescadors de Roses.

L'objectiu final del projecte és oferir als pescadors una eina dinàmica que els permeti visualitzar en temps real a través d'un smartphone o dispositiu electrònic similar la localització de les zones de cria de les principals espècies objectiu de la pesca i evitar, d'aquesta manera, la captura dels peixos que encara estan immadurs. A través d'aquest mètode es pretén augmentar la biomassa de la població.

Durant la ponència el científic va plantejar la possibilitat d'aplicar aquesta eina a la pesquera del lluç de la flota d'arrossegament del port de Roses, una espècie molt emblemàtica en aquesta localitat.

També van participar en la presentació pescadors, científics i gestors de la pesca amb l'exposició d'un resum de les actuacions sobre protecció de caladors pesquers i de zones de cria que s'han emprès en els darrers anys a Catalunya: tancament i/o reducció d'esforç en zones de pesca de lluç, escamarlà, gamba rosada al cap de Creus, Roses, Palamós o Blanes i sobre aquelles altres que estan actualment en fase de valoració.

Per donar a conèixer el model de cogestió pesquera implantat a Catalunya, l'acte va ser presentat conjuntament pel director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela; el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antonio Abad; i la investigadora del Departament de Recursos Renovables de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona Laura Recasens.

Un altre dels objectius de la trobada era posar en comú els mecanismes de cogestió pesquera implementats per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i pel projecte de la Comissió Europea. Els models de cogestió s'estan posicionant a escala europea com una de les solucions més viables per resoldre els problemes actuals de sobrepesca al Mediterrani.