L'Ajuntament de l'Escala ha reutilitzat 1200 quilos de plàstics de rebuig per al nou paviment de l'aparcament de la plaça Nova que ha estat sotmesa a una reforma.

Els plàstics s'han incorporat a la mescla asfàltica, un asfalta més sostenible que, segons remarca l'Ajuntament, suposa la reducció de l'emissió d’uns 1.860 kg de CO2 a l’atmosfera respecte a un asfalt convencional. Amb aquesta nova fórmula, els plàstics que ja han esgotat la seva vida útil i no es podien reciclar, tenen una sortida diferent de l’abocador o a la incineració.

També s'ha incorporat un nou enllumenat led, més eficient que l'anterior, i s'ha fet la preinstal·lació per tal que en els mesos vinents també hi hagi a l'aparcament dos carregadors per a vehicles elèctrics.

La millora de la plaça Nova ha comptat amb un pressupost de 215.000 euros i ha suposat mantenir l'aparcament, però creant espais per a vianants i millorant la imatge amb arbrat i mobiliari urbà.

El sistema de reutilització dels plàstics l'ha portat a terme l'empresa de Banyoles AMSA juntament amb l’empresa britànica MacRebur, pionera en el desenvolupament de tècniques de reutilització de plàstics de rebuig per incorporar-los, una vegada processats, com a additiu a les mescles asfàltiques. Els plàstics que s’utilitzen provenen de gestors de residus locals que els processen i netegen per aquest fi.

El delegat de l'empresa AMSA, Lluís Agustí, ha explicat que "estem convençuts que representa una millora mediambiental molt important, perquè reutilitzant plàstics de rebuig per a l’asfaltatge s’aconsegueix un triple objectiu: consumir de forma selectiva una part del plàstic destinat a l’abocador, reduir la petjada de carboni i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i reduir el consum de recursos naturals limitats en el sector de la construcció".

Per la seva banda, el gerent de l'empresa ECosta Construccions, S.L, que va proposar la iniciativa amb aquest producte pioner, ha manifestat que representa un orgull "com a empresa local i ciutadà de l’Escala que l’Ajuntament tingui la sensibilitat de recolzar aquest tipus de pràctiques respectuoses amb el medi Ambient".

El primer tinent d’alcalde i regidor Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de L’Escala, Josep Bofill, ha remarcat “el compromís de L’Escala en projectes encaminats cap a la sostenibilitat, com ho són el reciclatge dels plàstics de rebuig o el fet que es millori l'eficiència energètica al municipi”. Destaca també “que no ha suposat cap increment de preu respecte a l’asfalt convencional que hi havia previst inicialment, tot mantenint la garantia total de l’empresa respecte a la seva execució, qualitat i durada”.

Espai més obert al vianant

L'aparcament de la plaça Nova es va reobrir aquest cap de setmana, després de 2,5 mesos d'obres que han permès reordenar aquest espai, dotar-lo d'un espai de circulació segura per als vianants, col·locar arbrat i millorar la pavimentació. Queden encara pendents alguns aspectes, com són la col·locació de l'enllumenat definitiu i de diversos bancs, que s'han endarrerit pels problemes de subministrament de materials que hi ha en aquests moments d'àmbit mundial. També queda pendent la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. De moment, s'ha deixat feta la preinstal·lació i es preveu disposar d'aquests punts en els mesos vinents.