L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa l’Oficina Local d’Habitatge amb seu a l’OMAC. A més ha posat en servei una pàgina web habitatgefigueres.cat coincidint amb la convocatòria del bo jove de lloguer i des d’on es pot consultar tota la informació.

La nova web és la seu virtual de la nova oficina local d’habitatge L’oficina esdevé la finestreta única en habitatge. Amb seu a l’OMAC, disposa d’una àrea de treball per als tècnics, dos despatxos privats d’atenció i d’una taula d’atenció al públic de la pròpia OMAC. Des de la web es facilita tota la informació d’ajudes, subvencions, habitatge de protecció oficial i convocatòries d’habitatge públic municipal així com de la borsa de lloguer social, entre altres informacions.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que «una de les nostres prioritats és donar resposta a les necessitats d'habitatge que hi havia a la ciutat»i «augmentar el parc públic d'habitatge, sobretot entre els joves i la gent gran».