Alerten que a l'àrea de la conca de la Muga hi ha aigua per a la població fins al juny

La Junta de Govern de la Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Plana Litoral de la Muga temen un col·lapse econòmic i social per als municipis

Faran arribar propostes amb demandes com dessaladores mòbils

La reuió de la Junta divendres a Castelló d'Empúries.

La reuió de la Junta divendres a Castelló d'Empúries. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Carme Vilà

Carme Vilà

Els membres de la Junta de Govern de la Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Plana Litoral de la Muga alerten que "si no plou significativament", "no hi haurà aigua per abastir a la població resident de la Muga a finals de juny". Faran un manifest unitari amb propostes d'accions a curt i llarg termini com facilitar dessaladores mòbils o fer arribar aigua en vaixells. Temen un col·lapse social i econòmic per als municipis d'aquesta zona.

La junta es va reunir divendres a la Sala Gòtica de l'Ajuntament de Castelló per explicar les diferents activitats desenvolupades des de la darrera reunió de la junta de govern, així com es va donar informació sobre les diferents reunions mantingudes amb agricultors i ramaders i es van donar informacions sobre aspectes econòmics i el seguiment detallat de la sequera.

Durant la reunió es va evidenciar que la Conca de la Muga, "és la conca hidrogràfica amb menys aigua del país, i la que presenta un risc més elevat de manca d’aigua per la població resident" perquè si no plou amb força, arribarà l'aigua fins al juny.

Al final de la reunió es va arribar a l’acord de realitzar un manifest unitari per part de la CUA de la Plana Litoral de la Muga amb les propostes per afrontar els reptes de la gestió de l’aigua a curt termini per a la Conca de la Muga i fer-lo arribar a la consellera d’Acció Climàtica i a l’ACA.

Afectacions econòmiques

En aquest manifest es fa constar la situació preocupant en què es troba actualment la Conca de la Muga, que és l’epicentre de la sequera a Catalunya.

Segons l’acord de la junta, es fan arribar una sèrie de propostes al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb relació a actuacions immediates per pal·liar el col·lapse social i econòmic que la manca d’aigua pot ocasionar als municipis de la Conca de la Muga en els mesos vinents.

Aigua en vaixells i dessaladores

Dins les propostes que es faran arribar n'hi ha que es realitzin les inversions necessàries per poder aportar aigua per a l’abastament de la població a través de vaixells, posar a disposició dessaladores mòbils necessàries per abastir a les xarxes d’abastament a la població dels municipis litorals de la Conca, preveure les compensacions econòmiques necessàries, i no prioritzar les actuacions d’urgència que poden malmenar els recursos hídrics de la conca de la Muga a mitjà termini, si no és estrictament indispensable per abastir a la població resident i la creació de la Taula de l’Aigua de la conca hidrogràfica de la Muga per abordar la problemàtica de les necessitats i la gestió dels recursos hídrics a mitjà termini.  

Aquests dies vinents la presidenta de la CUA de la Plana Litoral de la Muga i alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot Font, sol·licitarà una reunió d’urgència amb el conseller David Mascort, perquè com a president del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, doni resposta a les peticions d’urgència expressades en aquest manifest.