L’Ajuntament de Palafrugell ja ha fet entrega del primer habitatge d'emergència del projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús del carrer Ponent. La persona adjudicatària del pis, que fins ara vivia en situacions d’infrahabitatge, ha estat seleccionada per la Mesa d’Emergències de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH), i es sumarà a la resta de sòcies de la cooperativa que des de 2020 conviuen en l’immoble situat al carrer Ponent. D’aquesta manera, serà el primer pis d'emergència en tot l'estat que es convenia amb l’Agència de l'Habitatge de Catalunya a través d’un Model d'habitatge Cooperatiu en cessió d'ús.

Per la regidora de Benestar Social, Roser Massaguer, “aquest acord innovador i pioner suposa que la col·laboració amb Sostre Cívic és un èxit i un pas important en la millora social per a persones que es troben en una situació vulnerable”.

Per la regidora de Benestar Social, Roser Massaguer, “aquest acord innovador i pioner suposa que la col·laboració amb Sostre Cívic és un èxit i un pas important en la millora social per a persones que es troben en una situació vulnerable”.

Aquest acord és fruit del conveni signat al novembre de 2019 entre la cooperativa catalana d’Habitatge Cooperatiu, Sostre Cívic i l’Ajuntament de Palafrugell. La cooperativa va comprar un edifici propietat d’una entitat bancària que, malgrat ja estava acordat la seva venda amb un fons d’inversions internacional, es va poder rescatar mitjançant l la compra via el dret de tanteig. Aquest va ser el segon edifici adquirit pel procés de tanteig que fa la cooperativa fent ús del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que permet el dret d’adquisició preferent a favor d’administracions o de promotores socials, com ho és la cooperativa Sostre Cívic i reconeguda així per l’ACH. D’acord amb el conveni, l’aportació municipal destinada a finançar parcialment la compra va ser de 40.000€ (entre els anys 2019 i 2020). El cost de l’adquisició per a Sostre Cívic va ser de 345.200€ que van ser finançats per l’Institut Català de Finances (ICF).

L’edifici del projecte de Palafrugell consta de 6 habitatges de diferents tipologies i qualificats com de Protecció Oficial (HPO). La totalitat dels habitatges han estat destinats a unitats de convivència de persones empadronades a Palafrugell i amb ingressos no superiors a 3’5 vegades l’IRSC. Però, mitjançant un conveni de col·laboració entre Sostre Cívic i l’Ajuntament de Palafrugell, es van reservar 2 dels habitatges per a persones amb risc d’exclusió residencial, i gestionats a través de la Mesa d’emergències de Catalunya i dels serveis socials del propi Ajuntament.

Per a la cooperativa Sostre Cívic, aquest acord pioner a l’estat demostra que l’habitatge cooperatiu és un model d’èxit per a garantir aquest dret per a persones en risc d’exclusió, alhora que recuperar patrimoni en desús retirant habitatges per sempre del mercat especulatiu. Ja estan en negociacions amb diferents ajuntaments per replicar el model en altres indrets de Catalunya.

Sostre Cívic és una cooperativa amb més de 1000 socis i sòcies que treballa per un model alternatiu d’accés i tinença de l’habitatge. A dia d’avui gestionen 19 projectes amb prop de 300 habitatges. És una entitat pionera a Catalunya en la divulgació, l’assessorament, la cerca de finançament, la promoció i la gestió de projectes d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús i sense afany de lucre. En aquest model, a cavall entre la propietat i el lloguer, els habitatges sempre pertanyen a la cooperativa i no es poden convertir en propietat privada. Les veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d’un dret d’ús indefinit, transmissible i a un preu assequible.

Actualment, aquest model s’aplica amb èxit a països com Dinamarca, Alemanya, Canadà i Uruguai.