Urbanisme va donar ahir el vist-i-plau a la modificació del planejament de Pals que permetrà habilitar una via verda per a ciclistes i vianants entre el nucli urbà del municipi i els Masos de Pals. En concret, s’ha aprovat qualificar com a sistema viari en sòl no urbanitzable una franja de 850 metres de longitud compresa entre les rotondes d’accés al nucli urbà de Pals i d’accés als Masos de Pals. Actualment, aquesta zona està ocupada per camps de conreu i el veïnat ja la fa servir per desplaçar-se a peu.

 Actualment, no existeix cap via verda que connecti els tres nuclis urbans i els ciclistes acostumen a utilitzar la carretera GIV-6502 per a circular, el que comporta la formació de grans cues de vehicles a l’estiu. És per això que es preveu habilitar una via verda que discorri paral·lela al primer tram de la carretera.

El futur carril consistirà en una calçada de 2,5 m d’amplada transitable de sauló compactat que, juntament amb les cunetes laterals i tanques de protecció, assolirà l’amplada total de 4 metres. El projecte té un pressupost d’execució material de 101.477 euros.