Palamós i la companyia d'aigües acorden un fons per cobrir deutes de consum de col·lectius vulnerables

Està dirigit a famílies amb dificultats econòmiques i té l'objectiu de facilitar el dret d'accés a l'aigua potable

ACN

L'Ajuntament de Palamós i la Companyia d'Aigües Palamós SA (CAPSA) han establert, un any més, un fons d'ajuda per al pagament del deute de consum d'aigua adreçat a les famílies amb greus dificultats econòmiques. La finalitat és facilitar el dret d'accés a l'aigua potable a les persones més desfavorides de la població. El fons de solidaritat establert per aquest concepte per a l'any 2023 és de 15.000 euros, que aporta la companyia. Segons remarca l'ajuntament en un comunicat, CAPSA té una trajectòria llarga de col·laboració amb diferents entitats que treballen per ajudar els col·lectius vulnerables tenint en compte que l'aigua és un element de primera necessitat per a les persones.

El protocol presentat per la Companyia d'Aigües Palamós permet regular les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d'atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d'aigua i evita que es portin a terme talls de subministrament.

El fons de solidaritat comportarà l'exempció del pagament del deute corresponent al consum d'aigua, incloent-hi impostos i tributs, a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

L'ajuda es farà a partir del lliurament d'un document expedit pels Serveis Socials de l'Ajuntament on s'acrediti una situació econòmica que en justifiqui l'atorgament en els terminis previstos en la Llei de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica sobre la situació de risc d'exclusió residencial.