Calonge i Sant Antoni engeguen una nova ordenança per simplificar els tràmits d'obres

S'eliminen traves burocràtiques i es facilita a les empreses i particulars iniciar diversos tipus d'obres només amb una comunicació prèvia

La tramitació d'obres com les reformes interiors, se simplifica.

La tramitació d'obres com les reformes interiors, se simplifica. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Redacció

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han aprovat tuna nova ordenança per a simplificar els tràmits relacionats amb la realització d'obres.

La normativa permet començar aquelles obres més senzilles com la rehabilitació interior d'un habitatge immediatament després d'haver presentat la comunicació prèvia i la documentació requerida, tot i no haver rebut resposta de l'administració.

Aquest tipus de tramitacions també es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (seu.calonge.cat) així com es pot fer l'autoliquidació de les taxes i l'Impost de Construccions i Obres (ICIO).

L'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsol està vigent des d'aquest mes de gener.

Amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació i simplificar la documentació que cal presentar, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat aquesta ordenança que modifica el règim d'intervenció administrativa en diferents tràmits relacionats amb la realització d'obres.

La regulació afecta els procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sòl i l'edificació, és a dir, la regulació de les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies en el cas de les obres. En aquest sentit, l'ordenança suposa simplificar la tramitació d'una bona part de les obres, de manera que s'eliminen traves burocràtiques i es facilita a les empreses i particulars iniciar diversos tipus d'obres només amb una comunicació prèvia, sense haver d'esperar a obtenir una llicència. Aquestes obres quedaran subjectes a inspecció per part de l'Ajuntament per tal de comprovar que l'execució s'adequa a les previsions i a la normativa urbanística.

Reforma interior d'un habitatge

L'ordenança permet que a Calonge i Sant Antoni es puguin començar aquelles obres més senzilles immediatament després d'haver presentat la comunicació prèvia i la documentació específica requerida, tot i no haver rebut resposta per part de l'administració. A tall d'exemple, algunes de les obres que només requeriran comunicació prèvia són la reforma interior d'un habitatge, la construcció d'un cobert, una pèrgola, una tanca de delimitació de finca o la rehabilitació d'una façana d'un edifici si no es modifica la composició general exterior. Aquests són només alguns dels exemples que permetran iniciar una obra immediatament després d'haver presentat la comunicació prèvia i la documentació necessària.