Palamós atorgarà ajudes a famílies vulnerables per a pagar deutes pel consum d'aigua

El fons de solidaritat és de 15.000 euros i es destina a col·lectius amb greus problemes econòmics

Palamós aportarà ajudes per pagar el deute per consum d'aigua.

Palamós aportarà ajudes per pagar el deute per consum d'aigua. / DdG

Redacció

L’Ajuntament de Palamós i la companyia d’aigües del municipi impulsen un nou fons d’ajuda pel pagament del deute de consum d’aigua, adreçat a col·lectius vulnerables

El fons de solidaritat està dotat amb 15.000 euros. Aquest suport és dirigit a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les persones més desfavorides.

El document que s’ha signat amb la Companyia d’Aigües Palamós (CAPSA) permet regular les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evita que es portin a terme talls de subministrament

L’ajuda es farà a partir del lliurament d’un document expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament on s’acrediti una situació econòmica que en justifiqui l’atorgament.

Liquidar deutes

El Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del deute corresponent a les factures del servei municipal de l’aigua, d’aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

El protocol presentat per la Companyia d’Aigües Palamós permet regular les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evita que es portin a terme talls de subministrament.

El Fons de Solidaritat comportarà l’exempció del pagament del deute corresponent al consum d’aigua, incloent-hi impostos i tributs, a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

L’ajuda es farà a partir del lliurament d’un document expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament on s’acrediti una situació econòmica que justifiqui l’atorgament en els terminis previstos a la Llei, de mesures urgents d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica sobre la situació de risc d’exclusió residencial.