Els acords de l'ajuntament d'Ullastret, nuls per la situació irregular de la secretària

La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat adverteix de la situació després d'una denúncia de l'oposició

L'alcalde, Josep Miquel Gatius (centre), amb els regidors que composen el ple.

L'alcalde, Josep Miquel Gatius (centre), amb els regidors que composen el ple. / Ajuntament d'Ullastret

Tony Di Marino

Tony Di Marino

L’ajuntament d’Ullastret s’enfronta a la possible anul·lació de diferents acords perquè no compta amb un secretari habilitat. «La situació de la secretària d’Ullastret actualment és irregular per no prestar-se per serveis d’assistència o mitjançant acumulació», apunta un informe de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat (DGAL), al qual Diari de Girona ha tingut accés. L’escrit conclou que «d’acord amb la jurisprudència, la manca de secretari legalment habilitat comporta la nul·litat de ple dret dels acords adoptats» Aquest informe respon a una petició de l’oposició d’Ullastret, formada pels regidors Joan Beltran i Martí Agustí, ambdós de Treball i Compromís.

Meritxell Tàpies és la persona que exerceix les funcions de secretària-intervenció a l’ajuntament d’Ullastret. Malgrat això, la DGAL diu que «en el registre integrat de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (FHN) no consta informat cap nomenament de Secretari/ària interventor/a». D’altra banda, l’òrgan de la Generalitat també explica que «des de l’agrupació Ullastret - Serra de Daró es va demanar a la Direcció General d’Administració Local un nomenament accidental per ocupar el lloc de treball de secretària de l’agrupació» i que «l’1 de setembre de 2021, es va denegar el nomenament amb caràcter accidental de la senyora Meritxell Tàpies», al·legant els mateixos motius pels quals asseguren que la situació de la secretària és irregular: «Als llocs eximits s’han d’exercir les funcions pels serveis d’assistència o mitjançant acumulació».

La justíficació de l'alcalde

L’alcalde d’Ullastret, Josep Miquel Gatius (Junts) assegura que «ningú de la DGAL s’ha posat en contacte per notificar-me res» i afegeix que «no defugen de la situació» i que «estem buscant un secretari habilitat per l’Estat, tot i que «no és fàcil perquè els municipis petits no són atractius», diu Gatius. Pel que respecta al comunicat del 2021 en el que la DGAL va denegar el nomenament de Meritxell Tàpies com a secretària, el batlle explica que «el nomenament va ser denegat per a l’agrupació Ullastret-Serra de Daró, però, només a Ullastret si que podia exercir el càrrec». A més, Gatius diu que li «sobta molt que des de l’oposició tinguin aquest informe i jo, com a alcalde, no» . L’òrgan del Govern precisa que «la situació irregular de la secretària ve determinada, no per la manca de titulació de la persona, sinó per la falta de creació i classificació del lloc i nomenament». 

Aquestes conclusions per part de la DGAL han provocat que els regidors Beltran i Agustí s’hagin negat a participar en el darrer ple i demanin l’anul·lació d’aquest. El recurs presentat pels regidors de l’oposició demana que «s’anul·li l’acte de celebració del ple, pel perjudici que causaria a l’interès públic no fer-ho». A més, els regidors Beltran i Agustí també volen que es deixi sense efecte l’adjudicació de tres parcel·les municipals de la urbanització les Miralles: «Demanem que s’abstingui de formalitzar davant notari d’escriptura pública i la inscripció en el Registre de la Propietat, ja que la venda és nul·la de ple dret, i podria afectar dret de tercers de bona fe», diu el recurs presentat pels regidor de l’oposició.

Dret a la participació política

D’altra banda, els regidors de Treball i Compromís també lamenten en el recurs «la vulneració del dret a la participació política» per part de l’ajuntament: «Com ja és habitual per part de l’ajuntament, en cap moment s’ha enviat cap mena de document ni s’ha donat accés als expedients, tot i l’obligació legalment establerta de facilitar electrònicament dit accés o facilitar còpia escrita», denuncien els regidors. «Tot això per si mateix suposa la vulneració flagrant del dret fonamental a la participació política dels regidors del plenari», sentencien.  

Subscriu-te per seguir llegint