Obertes les preinscripcions a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà

Per estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

L'alumnat podrà aprendre els principals processos de transformació alimentària, la gestió de la qualitat, la tecnologia alimentària, nutrició, entre d'altres

Estaran obertes del 24 al 30 de maig de 2024

Estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries que ofereix l’Escola Agrària i Alimentària de l’Empordà

Estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries que ofereix l’Escola Agrària i Alimentària de l’Empordà / DdG

Redacció

Redacció

Del 24 al 30 de maig de 2024 estarà obert el període de preinscripcions per estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries que ofereix l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà. Aquests estudis permeten formar tècnics per treballar en diferents àmbits de la indústria alimentària, com ara departaments de qualitat, equips de producció, àrees d'I+D, etc. L'alumnat podrà aprendre els principals processos de transformació alimentària, la gestió de la qualitat, la tecnologia alimentària, nutrició, entre d'altres.

El centre ofereix el cicle formatiu en format dual, una metodologia que té com a objectiu apropar l'alumnat al món laboral i adquirir experiència professional. Els estudiants tenen l'oportunitat de cursar el segon any entre l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà i una empresa del sector agroalimentari mitjançant una beca o un contracte de pràctiques remunerat. L'FP Dual permet a l'alumnat aplicar en un entorn real els coneixements teòrics obtinguts a l'escola, així com accedir a la tecnologia i els recursos de l'empresa i millorar el currículum professional.

"L'aprenentatge pràctic de la formació professional dual complementa els coneixements teòrics adquirits a classe, a més a més d'adquirir-ne molts altres de nous. Això m'ha ajudat a formar-me com a bona professional, així com a identificar què és el que m'agrada més i què és el que m'agrada menys, proporcionant-me claredat sobre el camí que vull seguir per al meu futur professional", destaca Laia Vila, alumna del CFGS de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries en format dual.

Josep Bronsoms, també estudiant del cicle formatiu que imparteix l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà, que treballava en el sector de la restauració, va decidir cursar-lo perquè volia aprendre més coses i obrir noves perspectives. Actualment, està realitzant la formació professional dual en el departament de qualitat d'una indústria alimentària, i en destaca l'aprenentatge que suposen aquestes pràctiques per veure el funcionament real del dia a dia. "Faig diverses tasques: operatius de planta, verificacions d'equips, presa de mostres, feina documental, entrada de dades, informes, càlculs de pesos, revisions documentals, etc.", assenyala.