Hi ha una relació directa entre la salut mental i la mobilitat urbana, i la irrupció de la pandèmia ho ha demostrat. Els confinaments i les restriccions han canviat els nostres hàbits i ens han reduït les possibilitats de moviment. Per això, la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que se celebra del 16 al 22 de setembre a tot Europa, vol incidir en la importància de la salut en tots els seus àmbits i posant-la en relació amb la seguretat i la resposta davant la covid-19. 

Precisament, enguany es pretén posar l’accent en els aprenentatges positius de la pandèmia relacionats amb la mobilitat urbana i la importància de fomentar el transport públic. Pel que fa a la seguretat, és d’interès aconseguir integrar les persones amb mobilitat reduïda a l’entorn urbà perquè sigui un lloc amable per a tothom. 

Pel que fa als objectius d’aquest any, es pretén sensibilitzar la ciutadania sobre l’impacte ambiental del transport així com informar-la sobre quines opcions té per moure’s amb sostenibilitat. Per això subratlla la importància de viatjar amb transport públic, bicicleta, a peu o amb vehicles elèctrics. En definitiva, es tracta de potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat i amb la seva gent dins un entorn saludable i relaxat. 

A escala europea, aquest any se celebren dues dècades de campanyes que continuen donant suport a iniciatives locals en els seus esforços per fer les ciutats més segures, verdes, inclusives i accessibles. Durant aquests anys, s’hi han implicat, a banda dels municipis, moltes administracions, ONGs i empreses que han ajudat a encaminar-nos cap a una mobilitat cada cop més sostenible.

En l’àmbit europeu, l’any passat 2.800 ciutats i pobles es van adherir a la Setmana. D’aquests, 227 eren catalans. 

Particularitats de la pandèmia

Per tal de fer front a la incertesa derivada de la pandèmia, enguany es deixarà la màxima flexibilitat als municipis que s’hi adhereixin per cobrir esdeveniments i mesures com és habitual, o alternatives en línia i totes les solucions de transport innovadores covid-19, sense obligació de seleccionar-ne cap.

Per participar-hi, hi ha tres possibilitats: fer una setmana d’activitats centrades en la mobilitat sostenible, implementar una o més mesures de transport permanents o celebrar un «dia lliure de cotxes». 

De fet, el 18 de setembre també se celebrarà la jornada internacional a peu a l’escola, i el dia 22 és el Dia Mundial Sense Cotxes. Anys anteriors alguns municipis han promogut la gratuïtat del transport públic per reivindicar aquesta modalitat de transport, com ara Parets del Vallès. Barcelona ha apostat durant els últims anys per tallar diversos carrers de la ciutat i fer-los peatonals. 

D’altra banda, la Comissió Institucional de la Setmana Europea de la Mobilitat, que engloba ens institucionals de tot el territori i també entitats, va enviar a tots els municipis participants un missatge de solidaritat. 

Objectius per als pròxims anys

La Comissió Europea ha establert dos objectius per a la mobilitat urbana, que d’una banda pretén eliminar gradualment els cotxes amb combustibles dièsel de les ciutats el 2050. A més, també opta per una transició cap a una logística urbana d’emissions zero a les grans ciutats fins al 2030.