Els recursos del planeta són limitats i l’avanç inexorable del canvi climàtic requereix mesures ràpides. A Inditex treballen juntament amb les principals institucions acadèmiques, investigadors, organitzacions socials i altres marques per protegir la biodiversitat i reduir l’impacte en el consum d’aigua, utilitzar només electricitat de fonts renovables o assolir les zero emissions netes.

El Grup compta amb una estratègia per assolir una economia climàticament neutra, eficient en l’ús dels recursos i competitiva. D’aquesta manera, Inditex s’alinea amb els objectius de l’Acord Climàtic de París, que consisteixen a mantenir el nostre planeta per sota del límit d’escalfament global de 2 °C i prosseguir els esforços per limitar-lo a 1,5 °C.

Durant el 2020, Inditex va començar a treballar en el marc de la iniciativa Science-Based Targets (SBTi), que promou l’establiment d’objectius de descarbonització basats en la ciència com una forma d’impulsar l’avantatge competitiu de les empreses en la transició cap a una economia baixa en carboni. Concretament la tèxtil compta amb ambiciosos objectius per reduir les emissions directes (d’abast 1 i 2) en un 90% el 2030 respecte al 2018 i de reducció de les emissions d’abast 3 (en la cadena de subministrament) en un 20% el 2030 respecte al mateix any. Es tracta doncs d’uns objectius molt ambiciosos, ja que les reduccions proposades són més estrictes que les marcades pels acords internacionals.

Descarbonització

A la Junta d’Accionistes del grup el 2019, el seu president, Pablo Isla, va presentar el Full de Ruta cap a la Sostenibilitat que fixava objectius ambiciosos per als anys següents relacionats amb el consum de matèries primeres o l’ús d’energies renovables. Aquell mateix any, Inditex es va convertir en un dels membres fundadors del 'Fashion Pact' per impulsar la sostenibilitat mediambiental dels sectors tèxtil i moda l’objectiu del qual és que la indústria arribi a zero emissions netes el 2050, i ja treballen per ser part activa d’aquesta transició.

Des d’aleshores, el Grup ha fet nous passos i aquest estiu mateix Isla va actualitzar aquests compromisos, incloent-hi l’objectiu d’aconseguir les zero emissions netes el 2040, deu anys abans del previst. El grup també s’ha compromès amb l’organització SBTi (Science Based Targets initiative) a reduir les seves emissions directes en un 90% el 2030 respecte a l’exercici del grup el 2018 i rebaixarà les emissions de la cadena de subministrament un 20% aquest any. A més, el 100% del cotó utilitzat en les peces d’Inditex serà orgànic, més sostenible o reciclat el 2023, dos anys abans del previst. El grup només farà servir lli orgànic i polièster reciclat el 2025.

L’energia: clau en el sector de la moda

L’ús de fonts energètiques renovables i de baix impacte mediambiental forma part de l’enfocament de sostenibilitat d’Inditex. A començaments dels anys 90, van començar a desenvolupar sistemes propis per optimitzar el consum d’energia i reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle dels seus, centres logístics, les botigues pròpies i les fàbriques pròpies. A més, les energies procedents de fonts netes ja suposen el 81% del consum elèctric global. Així, ha actualitzat el seu objectiu, comprometent-se a emprar únicament electricitat de fonts renovables l’any que ve.

A més, el 60% de les botigues pròpies està connectat amb la plataforma central Inergy, dissenyada per supervisar i optimitzar el consum energètic, aconseguir una eficiència més gran i reduir l’impacte mediambiental. Per un altre costat, la certificació de nombrosos immobles de la companyia sota estàndards internacionals sostenibles com LEED i BREEAM(2), també són exemple del compromís. 

Gestió de l’aigua

La multinacional utilitza l’aigua en el cultiu de cotó i d’altres fibres, així com en els processos humits per fabricar les peces (bugaderia, tintoreria i estampació). En el full de ruta d’Inditex, per al 2025 es preveu reduir un 25% l’impacte de l’aigua en la cadena de subministrament. En aquesta estratègia de sostenibilitat es pretén a més conscienciar els clients sobre la manera com es fa servir l’aigua, monitorar els progressos en la gestió sostenible de l’aigua, i treballar amb socis, proveïdors, clients, altres marques i altres públics d’interès per aconseguir una gestió de l’aigua completament sostenible. 

A més, per reduir el consum d’aigua i millorar-ne la reutilització, s’han incorporat tancs de tempesta per a la recuperació d’aigua de la coberta per a reg, neteja viària i altres serveis. El 2020 es van recuperar 24.742 m3 d’aigua als centres que Inditex té a Cerdanyola, Arteixo i Lelystad. La instal·lació d’Indipunt a Narón, on s’ubica la seu de Pull&Bear, disposa de tecnologia avançada que permet reutilitzar el 100% de l’aigua per a reg de jardins i fluxos de sanitaris, cosa que ha permès estalvis significatius de consum. Aquest projecte de recuperació d’aigua constitueix el primer projecte d’aquestes característiques aprovat a Galícia, després d’haver passat amb èxit els controls establerts per l’Administració Pública.