La desforestació vista des de l'espai és encara més impressionant que amb els peus a terra i permet comprovar la magnitud del problema amb tota la seva cruesa més enllà de les estadístiques.

Google Earth permet crear un vídeo amb l'evolució de l'aspecte que presenta la superfície terrestre, gràcies a la combinació d'imatges corresponents a anys successius. Es crea així un 'timelapse' o seqüència que mostra uns canvis realment sorprenents i alarmants. És el cas de la desforestació, la velocitat d'expansió de la qual s'aprecia així en tota la seva magnitud.

Aquest vídeo evidencia la rapidesa de la tala massiva que pateixen els boscos de tot el planeta, no només les selves amazòniques. Google Earth mostra diferents parts del món entre 1984 i 2020. Tot i ser un període de temps relativament curt, les transformacions són escruixidores.

Les petites parcel·les desforestades al mig de l'immens bosc van creixent a poc a poc fins a consumir per complet la vegetació i canviar frondoses àrees arbrades per superfícies desèrtiques i devastades.

Estats Units, Brasil, Bolívia, Madagascar, Indonèsia i altres parts del planeta estan essent desforestades massivament per l'obtenció de terres dedicades al cultiu i al pinso per bestiar.

El 2017 la superfície forestal destruïda al planeta Terra era de 40 camps de futbol per minut, segons Global Forest Watch, i al ritme actual, es preveu que el 60% de la selva amazònica desaparegui el 2050.

Zona en desforestació a Bolívia el 1992

Zona en Desforestació a Bolívia el 2002

Zona en desforestació a Bolívia el 2020

De moment, es calcula que la Terra ja ha perdut la meitat dels seus boscos. Durant l'última dècada, s'han estat perdent anualment 4,7 milions d'hectàrees de boscos, amb Brasil, la República Democràtica del Congo, Indonèsia i Bolívia entre els països més afectats.

Les conseqüències de la tala indiscriminada són enormes; aquestes són algunes d'elles:

  • Extinció d'espècies: la desforestació de boscos i selves posa en escac la supervivència de milers, potser milions, d'espècies animals i vegetals, moltes d'elles encara per descobrir. La pèrdua de biodiversitat resulta significativament perillosa en el cas de les espècies arbòries, ja que la seva vida transcorre als arbres.
  • Destrucció d'ecosistemes: la mencionada pèrdua de biodiversitat és conseqüència directa de la destrucció d'ecosistemes a causa de la tala massiva d'arbres.
  • Erosió del sòl: si hi ha menys arbres, la terra se'n ressent. La pluja, la llum solar i el vent són agents que erosionen el sòl. Els boscos actuen com a mecanisme de defensa de la terra, gràcies a les seves arrels al terreny, i amb les copes, impedeixen que la radiació solar incideixi de ple.
  • Alteració del cicle hidrològic: les masses de bosc alliberen vapor d'aigua a l'atmosfera, i d'aquesta forma, ajuden a mantenir humit el terreny. L'aire d'una zona es converteix en massa sec quan no hi ha arbres al voltant.
  • Més carbó a l'atmosfera: sense arbres, la humanitat perdria el seu millor instrument per reduir les emissions de CO₂. Això faria augmentar encara més la producció de gasos d'efecte hivernacle presents a l'atmosfera, per tant, la temperatura mundial continuaria augmentat i seria impossible revertir el canvi climàtic.
  • Més vulnerabilitat del terreny davant els incendis: les zones desforestades són molt vulnerables a l'aparició de focs i sequeres. L'absència d'éssers vius destrueix l'equilibri ecològic i altera dràsticament el clima del lloc.