Salut i clima

¿L’escalfament global afecta la meva salut mental?

Científics britànics confirmen que l’augment de les temperatures dispara la depressió i l’ansietat

¿Afecta el calentamiento global a mi salud mental?

¿Afecta el calentamiento global a mi salud mental? / Pixabay

Verónica Pavés

El canvi climàtic també afecta la salut mental. Ja no és només l’ecoansietat i l’angoixa per pensar que no hi ha futur, sinó que els trastorns mentals a què estarà abocada la població del futur també tindran relació amb la <strong>calor</strong>. Així ho recullen diversos estudis realitzats en diferents punts del món, que han arribat a la conclusió que la calor intensa, així com altres fenòmens extrems derivats de l’escalfament global, com inundacions, incendis, ciclons i huracans, augmenten el risc de tenir una varietat de problemes de salut mental, entre ells depressió i ansietat.

Des de fa anys es té constància que les consultes als serveis d’urgències per problemes de salut mental augmenten quan es produeixen fortes pujades de les temperatures, i passa el mateix amb les admissions hospitalàries de pacients amb diagnòstics psiquiàtrics greus de salut mental. Cada vegada s’acumulen més evidències sobre la possible relació entre els dos fenòmens.

Els últims a descriure-ho ha sigut un equip d’investigació de l’University College de Londres i la revista The Lancet, que han estudiat aquest fenomen al setè país més vulnerable del món al canvi climàtic: Bangladesh. Allà l’augment de les temperatures en un sol grau ja ha incrementat un 24% el risc de depressió i ansietat respecte a la resta del món.

Els investigadors es van interessar per estudiar Bangladesh per les altes taxes de depressió. Si, com a mitjana a tot el planeta, l’habitual és que les taxes de depressió se situïn en el 4,4%, en aquest país asiàtic aquestes taxes ascendeixen fins al 16,3%. El mateix passa amb els nivells d’ansietat, que a Bangladesh arriben a ser del 6%, gairebé el doble que a la resta del món (3,6%). 

Per arribar a aquesta conclusió l’equip de científics va mesurar les variables climàtiques a fins a 43 estacions meteorològiques repartides per tot Bangladesh. El que buscaven eren canvis estacionals en la temperatura i la humitat, així com identificar els llocs de més exposició i exposades a inundacions. Els resultats van mostrar una realitat que, en tot cas, ja es veia venir: els efectes del canvi climàtic estaven afectant la salut de la població bangladeshiana.

A més del vincle entre l’augment de temperatures i la salut mental, l’equip també va trobar una estreta relació entre la humitat en l’aire i aquestes taxes de depressió i ansietat. Així mateix, l’exposició a inundacions va augmentar les probabilitats que es donés un problema de salut mental. La depressió va augmentar en un 31%, l’ansietat en un 69% i els dos trastorns alhora en un 87%.

«A mesura que el canvi climàtic empitjori, les temperatures i la humitat continuaran augmentant, igual com els desastres naturals, com les inundacions extremes», adverteix Syed Shabab Wahid, autor principal de l’estudi i professor de la Facultat de Salut de la Universitat de Georgetown. Per tant, «aquests resultats ens fan presagiar que l’impacte serà cada vegada més greu en la nostra salut mental col·lectiva a escala mundial», recalca.

Dos milions de persones afectades als EUA

Però no és la primera vegada que es troba aquesta relació directa entre els trastorns mentals i el canvi climàtic. Un dels estudis amb resultats més consistents prové dels Estats Units. Els resultats que van obtenir després d’entrevistar diversos participants, van mostrar que un increment de la temperatura mitjana mensual de 25 – 30 graus a mitjanes superiors als 30 durant un període de 30 dies causen un augment de dos milions de persones afectades per problemes de salut mental als Estats Units.

Aquest mateix estudi va establir que la probabilitat de desenvolupar problemes associats a la salut mental creixien un 2% per cada grau d’escalfament que es produís cada cinc anys. L’exposició a un desastre natural com l’huracà ‘Katrina’ es va associar amb un augment dels problemes de salut mental en un 4%.

Aquestes investigacions, segons els autors, poden servir per prendre mesures primerenques i reduir l’efecte que tindran la calor i els esdeveniments extrems en la salut mental de la població mundial en un futur pròxim.

Estudi de referència: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00315-1/fulltext#seccestitle70

.......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es