Els cucs de terra es compten entre els animals més importants del planeta per a l’ésser humà. A més de suport per a multitud d’animals, són autèntics «enginyers dels ecosistemes» i el seu paper en la producció agrícola mundial és fonamental. Les dades no deixen cap dubte: el 6,5% de la producció mundial de cereals (blat de moro, arròs, blat, ordi) i el 2,3% de la de lleguminoses depèn dels cucs de terra.

Aquests percentatges equivalen a més de 140 milions de tones d’aliments a l’any, una quantitat similar a la producció de Rússia, quart al rànquing mundial. La contribució dels cucs de terra és especialment notable a l’hemisferi sud: aporten el 10% de la producció total de cereals a l’Àfrica subsahariana i el 8% a Amèrica Llatina i el Carib.

Era conegut des de l’antiguitat el rellevant paper dels cucs de terra (família Lumbricidae) en el creixement de les plantes de nombroses maneres; tanmateix, fins ara no s’havia quantificat la seva contribució a la producció agrícola mundial.

Un equip d’investigadors de la Universitat Estatal de Colorado, als Estats Units, ha analitzat en profunditat els impactes d’aquests anèl·lids en la producció global de cultius clau, analitzant mapes d’abundància de cucs, propietats del sòl i rendiment dels cultius, juntament amb les respostes de la literatura científica sobre el rendiment d’aquests animals.

Les troballes d’aquest equip quantifiquen per primera vegada la contribució d’un organisme beneficiós del sòl a la producció agrícola global. «Si bé l’efecte dels cucs de terra és notable, sospitem que una altra biota del sòl pot ser igualment important. Es necessiten més estudis», assenyalen els autors del treball, publicat a la revista Nature Communications.

«Per ser clars, no advoquem per la inoculació generalitzada de cucs de terra en regions on actualment no hi són presents, ja que això podria tenir conseqüències ecològiques indesitjables per a les àrees naturals adjacents», indiquen els investigadors.

«En lloc d’això, suggerim invertir en investigació contínua i promoció de pràctiques de gestió agroecològica que millorin comunitats biològiques senceres del sòl, inclosos els cucs de terra, a fi de donar suport a una àmplia gamma de serveis ecosistèmics que contribueixin a la sostenibilitat i resiliència a llarg termini de l’agricultura», subratllen.

L’estudi aclareix que els cucs de terra ajuden a establir «sòls saludables», recolzant el creixement de les plantes de múltiples maneres: construint una bona estructura del sòl, contribuint a la captura d’aigua i ajudant a la beneficiosa rotació de matèria orgànica que fa que els nutrients estiguin més disponibles per a les plantes.

Altres investigacions havien demostrat prèviament que aquests anèl·lids faciliten la producció d’hormones promotores del creixement de les plantes i ajudar-les a protegir-se contra els patògens comuns del terra. Algunes estimacions indiquen que els cucs de terra poden augmentar la productivitat general de les plantes en aproximadament un 25%.

Els tres investigadors, Steven Fonte (autor principal), Nathan Muelle i Marian Hsieh van estimar la contribució dels cucs de terra a la producció mundial d’aliments superposant i analitzant mapes de la seva abundància, propietats del sòl, dosis de fertilització i rendiment dels cultius.

Sobre el seu impacte més gran a l’Àfrica subsahariana, l’Amèrica Llatina i el Carib, Fonte considera «probable» que els cucs de terra hagin contribuït més en aquestes àrees «perquè els agricultors hi tendeixen a tenir menys accés a fertilitzants i pesticides». En canvi, depenen més de matèria orgànica rica en cucs, com fems i residus de cultius, que ajuden a estimular l’efecte beneficiós que tenen aquests animals a les plantes.

Mitigar sequera i erosió

«Els cucs de terra estan contribuint molt en aquestes àrees on tenim menys insums químics», destaca l’autor principal. Els investigadors van analitzar els impactes dels cucs de terra en quatre cultius de cereals: arròs, blat de moro, blat i ordi, i en un conjunt de llegums que incloïen soja, pèsols, cigrons, llenties i alfals, entre d’altres.

Fonte creu que la biodiversitat del sòl ha estat històricament infravalorada i que espera que aquest treball atregui més atenció sobre com els sòls sans poden tenir impactes positius i tangibles als cultius.

«Si gestionem els nostres sòls d’una manera més sostenible, podrem aprofitar o aprofitar millor aquesta biodiversitat i produir agroecosistemes més sostenibles. Aquest treball ressalta aquest potencial», assenyala l’investigador, que destaca que altres investigacions recents han demostrat que els sòls contenen fins a la meitat de la biodiversitat del món, un augment significatiu respecte a estimacions anteriors d’aproximadament el 25%.

«Els sòls són un hàbitat molt complex, però en realitat hi ha hagut molt pocs esforços per comprendre què vol dir aquesta biodiversitat per al rendiment mundial dels nostres cultius», exposa.

La informació revelada per aquests investigadors podria tenir implicacions en futurs esforços per mitigar la sequera i l’erosió. Fonte posa un exemple: «Els cucs de terra milloren la porositat del sòl, ajudant en la beneficiosa captura i retenció d’aigua».

Advoca per una millor gestió de la biologia del sòl per millorar la productivitat agrícola i reduir la dependència dels agroquímics. «Els terres continuen sent una enorme caixa negra que no entenem del tot», admet Fonte. «Aquesta feina ajuda a mostrar que hi ha moltes oportunitats que simplement ignorem», afegeix.

«Probablement hi ha altres organismes del sòl que són encara més importants, especialment les comunitats microbianes», conclou Fonte.

En realitat, la importància d’aquests petits animals forma part d’un univers, el de la matèria orgànica del sòl, que és reivindicat pels científics com a remei per evitar la desertificació i garantir la producció agrícola.