Medi ambient

Barcelona aborda les emissions en indústries i obres per millorar la qualitat de l'aire

L'AMB busca estendre les mesures per prevenir la contaminació atmosfèrica

EUROPA PRESS / BARCELONA

L'àrea metropolitana de Barcelona aborda les emissions causades per la indústria i les obres com un dels principals factors de la contaminació atmosfèrica, i que, al costat de la mobilitat, tenen un alt impacte sobre la qualitat de l'aire i repercuteixen sobre la salut de la població.

La cap del Servei d'Autoritat Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Carmen Montaña, ha assegurat que la voluntat de l'ens metropolità és "homogeneïtzar" i estendre les accions en matèria d'obres i indústria i treballar en un marc comú per reduir la contaminació atmosfèrica.

En relació amb les obres, i segons explica la tècnica de la direcció de Serveis Ambientals, Elena Veza, l'AMB va publicar el 2016 la Guia de Bones Pràctiques en Obres per prevenir la contaminació en obres dels municipis metropolitans amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire a la zona d'influència de les obres.

De cara a les empreses privades que facin obres en algun dels 36 municipis metropolitans, aquestes mesures entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2018: "L'AMB treballa en un model d'ordenança metropolitana base, que inclou les mesures indicades a la Guia amb l'objectiu que s'apliqui en tots els municipis i especialment destinada a aquells ajuntaments que respecte a la contaminació atmosfèrica en obres, no apliquen mesures ni en llicències, ni en plecs de contractació".

Així mateix, l'ens metropolità treballa en un model de predicció i avaluació de la qualitat de l'aire, amb un doble objectiu: conèixer els nivells de contaminació i la seva evolució per adoptar les mesures més adequades en cada moment, i, d'altra banda, perquè la ciutadania pugui informar-se sobre l'estat de la qualitat de l'aire.

Aquest model es realitzarà a partir de les dades de les estacions de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el ja implantat per a la ciutat de Barcelona, en els següents municipis metropolitans: Badalona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i el Prat de Llobregat.

Aquesta modelització de la qualitat de l'aire també permetrà avaluar les mesures preses en aquests casos en matèria de mobilitat, obres i indústria, i estudiar si han sigut efectives o fa falta millorar-les o ampliar-les.

La indústria ha de prendre consciència

La tècnica de la direcció de Serveis Ambientals de l'AMB, Mireia González, ha destacat que la 'Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques', dirigida a donar suport als serveis tècnics metropolitans i municipals, es focalitza a identificar els límits d'emissions per a cada tipus de focus i contaminant que emet i proposar mesures de control.

L'ens supramunicipal també ha defensat que les indústries han de prendre consciència de la problemàtica i participar en la reducció de la contaminació i, especialment, de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió, per la qual cosa impulsarà 'plans d'acció de les indústries de l'àrea metropolitana', especialment dirigits a la petita i mitjana empresa.

Actualment s'està elaborant el 'Pla genèric de reducció de les emissions de les indústries', que identificarà una sèrie d'actuacions generals i específiques que la indústria haurà d'adoptar com a base per a l'elaboració dels seus plans d'acció individuals, contribuint així a la reducció d'emissions.