El Govern ha reclamat a l'Estat espanyol el traspàs de les competències dels examinadors dels carnets de conduir. El Departament d'Interior ha presentat al Govern un informe sobre les dificultats que hi ha a Catalunya per a l'obtenció del permís de conduir, a conseqüència dels «dèficits» en el servei d'examinadors que presta l'administració estatal. L'informe inclou també propostes de solució. Actualment, hi ha una llista d'espera de 65.148 persones a Catalunya per poder examinar-se de les pràctiques. A més, s'ha produït una centralització en les capitals de província, fet que provoca que alumnes de diferents comarques catalanes s'hagin de desplaçar per fer els exàmens teòrics i pràctics.

Des del Govern denuncien que no s'ha complert el compromís expressat d'incrementar el personal examinador. Ha alertat també que el retard en l'obtenció del permís i la falta d'examinador restringeix el dret a la mobilitat dels catalans i limita, entre d'altres, les seves oportunitats laborals. Per tot plegat, Interior ofereix a la Direcció General de Trànsit (DGT) un acord de col·laboració amb la Generalitat, mitjançant conveni o encàrrec de gestió amb el Servei Català de Trànsit (SCT), per reforçar el nombre d'examinadors a Catalunya i per tornar a posar en funcionament els centres comarcals on es poden examinar els alumnes.

D'altra banda, les propostes també inclouen demanar a la DGT que delegui la gestió dels examinadors en l'SCT i, finalment, que en traspassi les competències. El Govern ha defensat que l'SCT, com a autoritat del trànsit a Catalunya, pot assumir el traspàs del cos d'examinadors de la DGT i realitzar els exàmens per a l'obtenció del permís de conduir.