El tercer tram de l´autovia A-26 a través de la comarca de la Garrotxa s´obrirà al trànsit dijous, a les 11 del matí. D´Argelaguer a la sortida de Besalú -en direcció a Figueres-, la nova carretera, executada pel Ministeri de Foment, provocarà un canvi transcendental a Besalú, que actualment suporta un intens trànsit de pas.

A finals de 2006, el departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) va inaugurar el tram de la variant de Besalú que li corresponia, el que enllaça amb la carretera C-66 en direcció a Banyoles. Quant a l´altra part, es posa en servei abans del termini màxim apuntat per Foment, el mes de novembre. A Argelaguer es van desfer del trànsit de pas amb el tram anterior de l´autovia (Sant Jaume-Argelaguer), però els treballs de les darreres setmanes (amb l´adequació d´accessos al polbe) hi han pertorbat notablement el trànsit.