El cabal de la conca del Ter es recuperarà a finals de juny gràcies a l'entrada en funcionament d'una canonada que travessa Collserola pel subsòl. Aquesta conducció donarà una major flexibilitat al sistema Ter-Llobregat ja que actualment els dos centres de distribució no estan connectats directament i amb capacitat suficient. De la mateixa manera, el Ter ha baixat i ha superat el cabal ecològic (2 m3/s) durant els últims 30 dies. Fins i tot ha assolit cabals desmesurtas com els 298 m3/s del dimecres de la setmana passada, 16 de març.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Leonard Carcolé , i el gerent d'Aigües Ter-Llobregat, Josep Rodríguez van visitar ahir l'evolució de les obres de la canonada que transcorre per sota de Collserola. Segons van informar, la canonada ja està acabada i els treballs se centren en habilitar la instal·lació dels serveis auxiliars com per exemple la ventilació, l'enllumenat, la telefonia, la comunicació per fibra òptica i el sistema antincendis.

Des del departament de Territori i Sostenibilitat (Tes) van explicar que la nova canonada, de 15 quilòmtres de longitud i 1.800 mil·límetres de diàmtre en acer, té capacitat per transportar fins a 4 m3/s. Les proves amb aigua s'iniciaran a finals d'abril i la conducció estarà operativa a partir del mes de juny.

La canonada connecta els dos principals centres de distribució d'aigua de les xarxes del sistema Ter-Llobregat: El dipòsit de la Fontsanta (situat a Sant Joan Despí), on arriba l'aigua procedent de la potabilitzadora d'Abrera i també de la dessalinitzadora del Llobregat, i l'estació distribuïdora de Trinitat, situada al nord-est de Barcelona i que distribueix l'aigua captada al riu Ter i, en el futur, de la dessalinitzadora de la Tordera.

Els dos centres de distribució no es troben connectats actualment de manera directa i amb capacitat suficient. La nova conducció, que serà reversible, permetrà la circulació de l'aigua de la conca del Llobregat produïda a la dessalinitzadora i a la planta potabilitzadora d'Abrera cap a l'àmbit d'abastament que rep aigua de la potabilitzadora del Ter, incrementant així la flexibilitat i garantia de tota la xarxa i, en conseqüència, també ajudarà a la recuperació dels cabals del Ter, d'acord amb els criteris del pla de gestió de l'aigua de Catalunya.

El pressupost total d'aquesta actuació és superior als 205 milions d'euros i compta amb finançament del 57% del Fons de Cohesió de la Unió Europea.

El Ter és una de les conques catalanes més castigades. Des del Pasteral, i a partir del 1959, pateix un transvasament al Llobregat per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona i provoca que en molts trams no s'arribi al cabal ecòlògic de 2 m3/s.

Cabal suficient

Durant els últims 3o dies, la conca ha superat el cabal i fins i tot ha arribat a xifres poques vegades vistes. Com per exemple els 298 m3/s del 16 i els 146 del 15.