L'Ajuntament de Lloret de Mar vol prohibir que en equipaments o edificis públics, així com també al carrer, que es pugui portar roba que impedeixi o dificulti la identificació de les persones. En concret, segons estipula l'article 39 de l'esborrany de l'ordenança de civisme i convivència, a la qual ha tingut accés Diari de Girona i que l'Ajuntament es troba debatent aquests dies amb tot els grups de la corporació s'assegura que es prohibeix "la utilització d'elements com ara passamuntanyes, cascs integrals, vels integrals, mocadors o altres vestimentes o accessoris similars, de manera que s'impedeixi o dificulti la identificació i la comunicació visual de les persones". I, com a afegitó, es destaca que queden exemptes de la prohibició "les disfresses amb motiu de revetlles o festes populars".

Davant d'aquest pràctica, que es troba regulada el capítol 7 de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana, titulat Ús i conductes impròpies amb afectació a l'espai propi, l'Ajuntament de Lloret preveu que siguin considerada una infracció lleu, un fet que pot suposar una multa a la persona de fins als 750 euros. Tot i això, s'especifica que abans de sancionar econòmicament l'infractor que porti elements que en dificultin la identificació o comunicació, els agents de l'autoritat recordaran en primer lloc que la pràctica està prohibida per l'Ordenança, i llavors "en cas que la persona persistís en la seva actitud, es procedirà a la formulació de la denúncia pertinent", que podrà assolir els 750 euros.

Mà dura contra els incívics

Aquesta ordenança de civisme i convivència ciutadana podria entrar en vigor a partir de la propera època turística, la Setmana Santa, però en aquests moments els diferents grups de l'oposició es troben debatent-la amb l'equip de govern de CiU i ERC, així com proposant esmes. Aquesta nova regulació és fruit de la promesa de l'equip de govern de tenir mà dura contra els incívics després dels aldarulls protagonitzats per joves aquest estiu, sobretot a la zona d'oci nocturn de l'avinguda Just Marlès.

A banda de voler regular aquest tipus de vestimentes, el document també preveu la prohibició de l'exercici de la prostitució al carrer, del consum de begudes alcohòliques a la via pública i la difusió de propaganda al carrer, entre els aspectes més destacats. Les sancions per a aquestes pràctiques aniran d'entre els 750 fins als 3.000 euros.

Pel que fa al tema de la prostitució a la via pública, tant es sancionarà l'oferiment com la demanda dels serveis sexuals al carrer i hi haurà sancions de fins a 3.000 euros. Un altre aspecte que també es vol frenar és el consum d'alcohol dels joves al carrer .

La idea de l'equip de govern amb la creació de l'ordenança és abordar els aspectes més problemàtics vinculats a l'activitat turística i a la convivència. I per això, a partir del règim de sancions vol dotar els cossos de seguretat dels instruments necessaris per garantir el bon ús de l'espai públic.