28 de juny de 2016
28.06.2016

El Govern avisa que falta vacunar més bestiar per frenar la llengua blava

Agricultura constata que el nivell de cobertura està un 20% per sota dels valors òptims

29.06.2016 | 07:27

Encara falta bestiar d'oví i boví per vacunar contra el virus de la llengua blava. El Departament d'Agricultura va informar ahir que, fins al 16 de juny, s'ha comunicat la vacunació d'un total de 3.306 granges de boví i 1.018 d'oví, amb un total de 305.154 i 194.632 caps respectivament. Això suposa una cobertura del 60,01% del cens de l'oví que calia vacunar i un 61,69% del cens del boví, xifres aproximadament un 20% menors al nivell de cobertura òptim, que segons la comissió de seguiment d'aquest virus se situa sobre el 80%.

En aquest sentit, el comitè considera que aquesta cobertura no és suficient per evitar l'entrada del virus procedent de França, però en aquests moments suposa una cobertura suficient per limitar la propagació arreu del territori català. El percentatge de cobertura és superior en aquelles comarques més properes a la frontera francesa, fet que el comitè va valorar positivament. Aquestes xifres s'actualitzaran la primera setmana de juliol per verificar el percentatge final d'animals vacunats dins de termini.

Paral·lelament, el departament anuncia que està estudiant les mesures addicionals per garantir que tots els ramaders de Catalunya compleixin amb la obligació de vacunar per tal de protegir la nostra cabana ramadera i evitar l'aparició de la malaltia al nostre territori.

De moment, a França

A més, en aquest sentit, la vigilància efectuada en el marc del programa de vigilància de la llengua blava, la qual es basa en l'anàlisi d'animals sentinelles distribuïts arreu del territori català, demostra que ara per ara la malaltia no ha aconseguit entrar a Catalunya malgrat que els darrers informes mensuals de vigilància entomològica emesos pel CReSA ja demostren activitat del vector que transmet la malaltia.

El Departament d'Agriculturava convocar ahir per tercera vegada el comitè de seguiment que avalua la cobertura vacunal assolida fins al moment i analitza els resultats obtinguts a pocs dies de finalitzar el termini de la campanya de vacunació enfront el serotipus 8 de llengua blava, la qual es va iniciar el 5 de febrer de 2016 amb la publicació d'una ordre ministerial que la regula.

Aquest comitè, format per tècnics del CReSA, ramaders i veterinaris de camp i per veterinaris d'Agricultura, és l'encarregat d'avaluar els resultats obtinguts en el marc de la campanya, així com d'analitzar els punts crítics que han anat apareixent durant la seva execució. El comitè també valora les comunicacions de sospites d'efectes adversos rebudes al Servei de prevenció en salut animal, i proposa les mesures tècniques corresponents en funció de les conclusions obtingudes d'aquesta valoració.

Per tercera vegada, l'avaluació de les incidències declarades al Departament d'Agricultura a data d'avui conclou que no es poden relacionar directament amb l'aplicació de la vacuna i s'ha remarcat el molt baix percentatge, aproximadament un 0,45% en boví i 1% en oví de les explotacions vacunades, que suposen les afectacions comunicades amb relació al total d'explotacions vacunades.

No obstant això, la conselleria va remarcar que manté el compromís de fer un seguiment d'aquells ramats en què es detectin afectes adversos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook