05 de agost de 2016
05.08.2016

700 gironins més que fa mig any estan en llista d'espera per a una prova diagnòstica

Es passa de 8.414 a 9.105 pacients pendents d'una exploració i la prova que n'acumula més és la ressonància magnètica

08.08.2016 | 07:18
700 gironins més que fa mig any estan en llista d'espera per a una prova diagnòstica

9.105 gironins estan en llista d'espera per fer-se una prova diagnòstica. Segons les dades que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha fet públiques recentment, es tracta de 691 persones més que fa mig any a la demarcació de Girona.

En concret, això ha suposat un increment percentual de més del 8% perquè a finals del 2015 hi havia 8.414 gironins en llista d'espera per a una prova diagnòstica, mentre que el 2014 hi havia 7.515 persones. En data 30 de juny d'aquest any, la prova que acumula més pacients -entre els diferents centres de Girona del CatSalut- és la ressonància magnètica.

La llista d'espera dels diagnòstics inclou proves com les ressonàncies magnètiques, les gammagrafies o les ecografies abdominals i urològiques. Es tracta de proves que tenen una prioritat ordinària de 90 dies -de 30 dies si la seva situació és preferent- perquè s'utilitzen per fer un diagnòstic i no per seguir una patologia ja reconeguda. Per tant, en la llista d'espera no entren ni les proves diagnòstiques urgents, atesa la seva immediatesa, ni les exploracions de control o seguiment ni les proves de cribratge, com les mamografies que es fan dins el programa de detecció precoç del càncer de mama.

El temps mitjà per sotmetre's a un examen mèdic a la regió sanitària de Girona és de 39 dies (fa mig any es tractava de 40 dies i el 2014 de 35 dies). Tot i això, hi ha diferències importants segons el tipus de prova i el centre. Per exemple, el temps mitjà per accedir a una prova diagnòstica a l'hospital Josep Trueta de Girona és de 55 dies, a l'hospital de Figueres de 67 dies i a l'hospital de Blanes de 13 dies.

Pel que fa a les proves amb més llista d'espera a la demarcació, destaquen la ressonància magnètica (que acumula 1.704 pacients i 56 dies d'espera de mitjana), l'ecografia abdominal (amb 1.308 persones i una espera mitjana de 37 dies) i l'ecoradiografia (amb 1.135 pacients i 58 dies d'espera).

Entre les proves que tenen un major temps d'espera hi ha la ressonància magnètica i l'ergometria a l'hospital de Figueres (137 i 97 dies respectivament), la colonoscòpia a l'hospital de Palamós (102 dies), l'ecoradiografia al Trueta (98 dies) i l'ecografia ginecològica a l'hospital Santa Caterina de Salt (també 98 dies).

Més espera per a operacions
Les dades d'espera dels diagnòstics s'han fet públiques poc després que el CatSalut hagi difós les dades d'espera de les intervencions quirúrgiques (ambdues amb data juny d'aquest any). En el cas de les operacions, també ha augmentat la llista d'espera perquè ara hi ha 14.461 gironins pendents d'intervencions, mentre que a finals del 2015 hi havia 13.672 persones.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook