Les queixes per situacions d’LGBTI-fòbia augmenten prop d’un 50% a Girona

La Generalitat en va atendre 31 l'any passat, una desena més que el 2022

El nombre de denúncies als Mossos d'Esquadra baixa de 23 a 18

Concentració contra l'LGBTI-fòbia a Girona, l'any passat.

Concentració contra l'LGBTI-fòbia a Girona, l'any passat. / Marc Martí Font

Laura Teixidor

Laura Teixidor

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Igualtat i Feminismes va atendre l’any passat 31 incidències per situacions d’LGBTI-fòbia a les comarques gironines. Concretament, són situacions que poden ser discriminatòries però que no són denunciables, o bé la persona afectada no vol denunciar, sinó que vol evitar que la situació que ha viscut es torni a repetir. Des del Departament se les acompanya i assessora tant de forma jurídica com psicològica.

En total, se’n van atendre deu més que l’any anterior, amb un increment de gairebé el 50%. Alguns exemples d’incidència són una persona trans* a qui es nega poder fer servir el seu nom sentit (en un espai laboral, en un centre educatiu, etc.); donar per suposat que una persona és heterosexual, per exemple, en l’àmbit sanitari; o dificultar l’accés a un espai a una parella LGBTI+ per aquest motiu.

En el conjunt de Catalunya hi ha hagut 351 incidències, el doble que l’any anterior. Del total de persones ateses, el 56% són persones trans, amb prevalença de les dones trans. Les segueixen les persones gais amb el 20,2% de les incidències, el col·lectiu LGBTI+ de manera global (10,5%), i les dones lesbianes (6,6%). La majoria de les persones afectades són majors d’edat (66,1%), i el 26,7% tenen menys de 18 anys.

Els àmbits on s’han produït més incidències són el social (28%), el sanitari (20%), l’educatiu (14,5%) i el registre civil (5%). Altres incidències han tingut lloc en l’àmbit laboral, l’oci o l’espai públic.

Igualtat i Feminismes atribueix l’augment de queixes al reforç dels serveis LGBTI+ a tot Catalunya, sobretot al desplegament de punts de la Xarxa de Serveis i tràmits de la Xarxa d’Atenció Integral (SAI). De fet, més de la meitat d’incidències (55%) provenen d’aquests punts. A banda, el 28,2% de les incidències han arribat via altres administracions, com ajuntaments i consells comarcals. En menor mesura, també les persones afectades i altres persones de l’entorn han obert incidències, així com les entitats LGBTI+.

Menys denúncies als Mossos

Pel que fa a denúncies als Mossos d’Esquadra, Girona registra una davallada per segon any consecutiu, tot i que la xifra encara es manté elevada en comparació a altres anys. En concret, el 2023 se’n van registrar 18, mentre que el 2022 en van ser 23; i el 2021, 24.

En el conjunt de Catalunya se’n van produir 282, un 9% més que el 2022. Del total de fets denunciats, 155 van ser per homofòbia, 72 per transfòbia, 38 per lesbofòbia i 17 s’han considerat com a LGBTI-fòbic. L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació va gestionar 37 denúncies, tres de les quals a Girona.

Finalment, hi va haver 37 persones de les comarques gironines que van fer consultes sobre els drets LGBTI, a través dels mateixos serveis del Departament.

Subscriu-te per seguir llegint