El temporal de llevant va arribar amb força ahir a la Costa Brava amb onades de fins a 8,5 metres al cap de Begur. La força de les onades va causar danys al front marítim del centre urbà de l'Escala,les onades va causar danys al front marítim del centre urbà de l'Escala, on el mar va aixecar parts del litoral recentment reformat. Després d'una inspecció per part dels tècnics municipals, l'Ajuntament va comprovar que l'empresa encarregada de les obres no va seguir el projecte redactat. Per això reclamarà que es faci càrrec de la reposició dels danys, que atribueixen a un mal reforç.

A les cinc de la matinada el cap de Begur va registrar l'onada màxima de 8,75 metres d'altura, segons dades de Ports de l'Estat. A les vuit del matí se situava en 7,66 metres.

Durant la nit va envestir amb força el litoral i a primera hora del matí ja eren visibles els danys.

A l'Escala es van aixecar diverses peces de formigó i pedra que rematen el mur del nou front marítim, sobretot a la zona de la Punta, entre la platja i el Port d'en Perrís, al centre històric.

Els treballs formaven part de la segona fase de reforma del front litoral que es va acabar l'any passat.

Les peces de la part superior de la barana es van arrencar Es podien veure els bancs de formigó desmuntats i les lloses arrossegades diversos metres. El mateix passava amb els bancs, estructures creades amb dues peces de formigó. La base superior també va ser arrancada pel mar.

Davant la situació, l'Ajuntament va decidir fer una inspecció al llarg del matí a càrrec de l'arquitecte municipal que va ser el director de l'obra.

Segons han informat, s'ha pogut constatar que l'obra no s'havia fet seguint el projecte redactat amb els reforços proposats.

Per això l'Ajuntament de l'Escala que es faci càrrec de la reposició de les peces.

L'Ajuntament ha informat, a més, que durant l'obra l'arquitecte director i l'aparellador municipal ja van fer constar en dues actes de visita regular que algunes peces s'estaven col·locant amb 4 barres d'acer de connexió amb el mur, en lloc de les sis previstes al projecte, cosa que l'empresa es comprometia a rectificar.

També es van donar instruccions escrites a l'empresa per reomplir amb resines les juntes que quedaven entre les peces de coronament i el mur de pedra existent. En la inspecció feta ahir es va comprovar que això no va ser així i que les peces aixecades només tenien 4 barres.

A més, la longitud dels ancoratges col·locats per l'empresa, d'uns 8-10 cm, difereix notablement de la prevista en el projecte (25-30 cm).

L'arquitecte director de l'obra considera que les peces no s'haurien aixecat si s'haguessin adoptat totes les mesures tècniques i d'ancoratge previstes al projecte i s'haguessin seguit totes les instruccions addicionals que sobre aquest punt es van notificar per escrit a l'empresa durant la fase d'execució de l'obra.

Les obres de reforma del front marítim de l'Escala han estat polèmiques des del seu inici tant en la primera fase que afecta la platja com en la segona. En la primera fase hi ha hagut diverses queixes per l'aixecament de la sorra amb tramuntanades i per petites inundacions quan plou molt.

Primer temporal de llevant

En el cas de la segona fase, des de la Punta al Port de'n Perris, és el primer temporal de llevant que afronta.

A banda d'aquest punt, el mar va engolir ahir diverses platges d'Empúries.

Els darrers danys més importants patits a l'Escala per un temporal van ser el 2009, quan el mar va destrossar el passeig Marítim.