15 de març de 2018
15.03.2018

Els ajuntaments gironins redueixen el seu endeutament un 41% des del 2008

15.03.2018 | 09:30

Els nivells de deute actual dels ajuntaments gironins s'han situat molt lluny de les xifres assolides quan va esclatar la crisi econòmica. Segons les dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, del 2008 al 2015 (últim any amb totes les dades dels municipis), els consistoris de la demarcació han reduït el deute global en un 41%. Així, mentre fa nou anys el deute viu de les corporacions locals havia assolit els 731,9 milions d'euros, el 2016 la xifra ja s'havia situat en 431,3 milions. El 2009 va ser de 582,5 milions, el 2010 va repuntar fins als 609,9 milions però a partir del 2011 va anar baixant: 601,9 aquell any, 608,8 el 2012, 558,7 el 2013, 499,9 el 2014 i 467,7 el 2015.

El Govern de Mariano Rajoy va imposar regles estrictes als consistoris amb mesures d'estabilitat pressupostària i racionalització, establint un topall de deute que els consistoris no podien sobrepassar, una xifra d'endeutament que pot arribar com a màxim al 75% i, en cas de sobrepassar-se, sent «intervinguts» per Hisenda.

En xifres globals, l'Ajuntament que té un deute més elevat és el de Girona (és el més gran i amb un pressupost més elevat) amb 63,2 milions de deute al tancament de 2016. Gairebé tots els consistoris s'endeuten per realitzar inversions i pagar actuacions i, per tant, el que es mira és el nivell d'endeutament. Alguns prefereixen endeutar-se fins al 75% per poder invertir al municipi i altres prefereixen tenir-ne el mínim. A Girona, el nivell d'endeutament és del 50,49%, molt per sota del topall.

A continuació, Lloret té un deute viu de 33,3 milions, Figueres de 26,9 o Olot de 24,7. Entre els consistoris excessivament endeutats hi havia Blanes, de 23,7 milions el 2016 però que l'ha anat rebaixat un 49% des del 2012 (quan devia 46 milions). Els nivells d'endeutament dels consistoris gironins són, en general, baixos, i n'hi havia 41 el 2016 que no devien res.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook