07 de agost de 2018
07.08.2018

Dos canvis en la plantilla d'assessors de la Diputació amb el nou president

Queda vacant la plaça d'adjunt al gabinet de presidència; 23 persones mantenen el lloc de treball

06.08.2018 | 23:45

Són personal eventual i de confiança: dels 25 assessors de la Diputació que treballen per la Presidència (2) i els grups polítics (23), només dos es mouen amb l'arribada del nou president, Miquel Noguer. Es tracta de Sergi Garcia Torralvo, fins ara adjunt al gabinet de presidència i que passa a desenvolupar taques d'assessor de ple; i de Javier Lara Vaz, que ha estat cessat de les seves funcions d'assessor de ple. Ahir, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicava l'anunci del «cessament automàtic» del personal eventual –els cessaments es fan per sistema cada vegada que es produeix un canvi de president. La gran majoria dels assessors, però, conserven el lloc de feina, confirmen fonts de la Diputació a Diari de Girona, de manera que el nou president ja ha signat el nomenament de tots ells –l'ordre, però, encara no ha estat publicada al DOGC.

Amb l'arribada de Miquel Noguer, que substitueix Pere Vila, nou delegat de la Generalitat a Girona, només un plaça queda vacant, la d'adjunt al Gabinet de Presidència. En tractar-se d'una posició que requereix la plena confiança del president, Noguer es reserva la potestat de nomenar un nou candidat o candidata, decisió que fins ahir encara no havia estat presa.

Plens extraordinaris

En aquest context, per a avui l'ens provincial té convocats dos plens extraordinairs, el primer a les 12.00 hores i, el segon a les 12.30. En la primera sessió es debatran i se sotmetran a votació diversos assumptes procedents de les comissions informatives de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda (aprovació d'un expedient de crèdit extraordinari; d'un conveni; del Catàleg de Serveis de la Diputació al ajuntaments en compra pública estratègica, etc.); de Territori i Sostenibilitat (acords per instal·lar calderes de biomassa en diversos municipis; una proposta d'actuacions sobre habitatges turístics, etc.) i de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar (Pla de serveis d'assistència als municipis per a l'avaluació i diagnosi del funcionament dels sistemes informàtics i bases reguladroes de subvencions a museus i col·leccions).

Nou cartipàs

En la segona sessió amb caràcter extraordinari es donarà compte dels canvis que hi haurà al grup del PDeCAT –provocats pel canvi de president– i del nomenament de nous vicepresidents –es crearà una vicepresidència tercera vinculada a l'àrea econòmica– i dels presidents i els membres de les comissions informatives. Entre d'altres qüestions, també s'abordarà el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i el nomenament dels vocals dels consells d'organismes autònoms i òrgans de govern d'entitats dependents de la corporació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook