El Consorci Forestal de Catalunya ha participat en l'edició d'una guia de recomanacions i mesures d'adaptació al canvi climàtic en la gestió de les suredes. Es tracta d'un complet document que dona pautes de gestió per a la millora de la vitalitat i producció de les suredes, per a la reducció del risc de grans incendis forestals, la restauració de suredes degradades i per al control de plagues, en especial el corc del suro.

La publicació, que s'ha editat en català, castellà, anglès i portuguès, destaca alguns models de gestió de les suredes que han demostrat la seva eficàcia, així com tractaments proposats per l'adaptació al canvi climàtic. També exposa casos pràctics de gestió productiva de les suredes, que s'han implementat els darrers quatre anys en el marc del projecte Life+Suber. És el cas de les actuacions d'aclarida i estassada realitzades en 16 rodals a l'Alt Empordà, Gavarres, Montseny-Guilleries i Montnegre-Corredor, que han servit per augmentar la vitalitat de la massa forestal.

Pel que fa a la prevenció dels grans incendis forestals, la guia recull els treballs silvícoles que s'han fet a 32ha repartides pel territori i que han servit per reduir la vulnerabilitat del bosc davant del risc de grans focs.

Un altre objectiu del Life+Suber ha estat aplicar tècniques de gestió per a la restauració de suredes degradades, utilitzant protectors innovadors per evitar la predació en les sembres d'aglans.

Finalment, la guia descriu les principals patologies de la sureda i recull també accions per al control de la plaga del corc del suro, la més perjudicial des del punt de vista econòmic, ja que fa disminuir dràsticament el valor comercial del suro. El projecte Life+Suber ha permès conèixer millor la biologia d'aquest insecte, pel que fa al seu comportament i època de vol. Això permetrà avançar en la recerca d'una feromona selectiva per aquesta espècie.

Com a cloenda del projecte Life+Suber, finançat per la Unió Europea, fa unes setmanes es va fer una jornada internacional que va reunir una vuitantena d'experts del sector surer, entre gestors, propietaris forestals, tècnics de l'administració i empresaris.

Com a conclusions del projecte, es va ressaltar la necessitat de fer una gestió adaptativa que combini la producció de suro amb la prevenció d'incendis mitjançant una planificació a escala de paisatge.