Les associacions empresarials Unió Catalana d'Hospitals, Consorci Associació Patronal Sanitària i Social i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, i els sindicats CCOO, UGT i SATSE van signar ahir al migdia el II Conveni laboral de la sanitat concertada del Siscat, que afecta 50.000 professionals pel període 2017-2020.

Segons va informar la UGT en un comunicat, entre els acords més importants hi ha increments salarials al voltant del 2% per al 2018, 2019 i 2020; una millora de la prestació per incapacitat temporal des de la signatura, complementant fins al 100% de la retribució des del primer dia del procés i un retorn gradual a la jornada de 1.620 hores/any entre els anys 2019 i 2020 als treballadors i treballadores a qui se'ls hi va incrementar. A més, també s'ha pactat l'equiparació anual fixa dels centres d'atenció primària amb l'hospitalària.

El Departament de Salut va valorar molt positivament la signatura del conveni, que «millora les condicions dels professionals sanitaris i dels centres». Des de la conselleria també es valora que l'acord «obre un període per abordar, des de la confiança entre les parts, l'adequació del conveni als nous models d'atenció a les persones i a les noves formes d'organització del treball en els equips i centres de la xarxa pública. El CatSalut té previst aprovar el nou escenari d'increment de tarifes necessari per donar resposta al nou conveni.

Al seu torn, Metges de Catalunya (MC), que no s'ha sumat al preacord del conveni col·lectiu i que manté la vaga de metges de la setmana que ve tant a la primària de l'ICS com a tota la sanitat concertada, critica que CCOO i UGT, «organitzacions amb escassa representativitat entre el col·lectiu mèdic», i SATSE, sindicat d'infermeria, hagin signat un conveni «que no recull» les reivindicacions dels metges perquè són «insuficients». Afirma que l'increment retributiu definit per al personal d'atenció primària «segueix sense assolir el nivell d'equiparació salarial efectiva amb els professionals d'hospitals». I subratllen que els metges del primer nivell concertat «continuen patint una doble escala salarial». D'altra banda, «es manté» la desregulació en el conveni del règim de jornada i descansos del personal sanitari, «línies vermelles» fixades per MC.