El Consell Executiu va aprovar a principis d'aquesta setmana la creació de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Aquest nou òrgan n'analitzarà la resposta dels òrgans judicials, dels serveis penitenciaris, de la justícia juvenil, de les mesures penals alternatives i del servei d'atenció a la víctima amb l'objectiu de millorar la seva efectivitat.

L'Observatori farà recerca i investigació amb metodologia acadèmica i proporcionarà conclusions per a la millora de les polítiques públiques de prevenció, atenció i tractament de la violència masclista. A banda de la investigació, oferirà formació específica sobre violència masclista adreçada als professionals que treballen als jutjats i als que ho fan en tot l'àmbit de l'execució penal a Catalunya. El càlcul inicial és que es puguin formar més de 1.500 professionals en dos anys.

Recollida d'informació

Les primeres recerques analitzaran les ordres de protecció, la percepció de la víctima i de la resta d'actors implicats en un cas de violència masclista, i els sistemes de recollida i explotació de dades de l'estadística judicial i de l'execució penal. Els primers resultats d'aquestes investigacions estaran disponibles a finals d'aquest any. A Catalunya hi ha 53 jutjats que assumeixen els casos de violència masclista, 19 amb caràcter exclusiu. En conjunt, en aquests jutjats hi treballen 499 professionals.