Un estudi realitzat per l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i pel Pla Director d'Oncologia de Catalunya compara l'actual estratègia de cribratge que es realitza mitjançant citologia amb una de nova basada en una prova de detecció del virus del papil·loma. L'estudi demostra que amb la nova estratègia es podria augmentar substancialment la cobertura d'un 40% a un 71% amb la mateixa despesa per al sistema sanitari.

L'actual estratègia recomana una citologia a les dones d'entre 25 a 65 anys cada tres anys. Però elles han de demanar la revisió al seu centre d'atenció primària i això fa que només un 40% ho faci a través de la sanitat pública, ja que no hi ha un programa organitzat que els recordi la visita.

Els resultats de l'estudi demostren que amb els mateixos recursos econòmics invertits en el cribratge actual es podria canviar d'una estratègia oportunista de cribratge, basada en una citologia cada tres anys, a un programa poblacional organitzat basat en la prova del virus del papil·loma cada cinc anys. La prova ha demostrat que a part de ser més efectiva que la citologia per prevenir el càncer de coll uterí, no cal repetir-la tan freqüentment.

L'estudi s'ha publicat coincidint amb el Dia Mundial del Virus del Papil·loma Humà, el 4 de març. L'ICO, a través del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC), és un centre de referència en VPH a escala mundial, amb una trajectòria de més de vint anys en la investigació epidemiològica per la prevenció i control del càncer relacionat amb el virus del VPH a la població.

El cribatge a través de citologia té un cost de 28 milions d'euros anuals, 8,6 euros per dona. Gràcies a aquest programa, Catalunya és una de les regions del món amb menys casos de càncer de coll d'úter, però encara es diagnostiquen 270 casos i moren 93 dones anualment. La majoria no s'ha realitzat cribratges en les pautes establertes, segons l'ICO.