El procés per obtenir la nacionalitat espanyola està patint una ralentització al Registre Civil de Girona, on s'estan donant cites per a la jura de la nacionalitat per al mes de novembre, quan en teoria només es disposa d'un termini de sis mesos des que es rep la notificació de la concessió de la nacionalitat fins que s'ha de procedir a la jura, quelcolm que s'ha solucionat amb una circular interna que ordena que s'interrompli el termini fins que hi hagi disponibilitat de cites als registres.