El 60,5% de les famílies vulnerables van veure alterada la seva situació laboral en la primera setmana de crisi del coronavirus, segons una enquesta de Save The Children a través d'entrevistes telefòniques a gairebé 2.000 famílies a les quals l'ONG dona suport a Madrid, Illescas, Barcelona, Bilbao, Sevilla i València, i la situació prèvia a la pandèmia de les quals ja era de vulnerabilitat.

Entre elles, un 61% té dos o més fills o filles, un 44% són llars monoparentals, un 20% comparteixen habitatge amb persones alienes i un 16% viuen en cases que no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat, segons informa l'organització.

L'enquesta ha mesurat, entre altres paràmetres, la seva situació econòmica i laboral, el seu estat d'ànim i els recursos de què disposen per permetre la continuïtat de les activitats educatives dels nens i nenes, com ordinadors, tauletes i connexió a internet.

Segons Save the Children, el cas més generalitzat és aquell en què tots dos progenitors han perdut la feina, treball que en el cas de les mares sol estar vinculat al sector domèstic i en el cas dels pares a l'economia informal, com recollida de ferralla o mercats. «Aquesta vinculació total o parcial a l'economia submergida ha exposat molt més aquestes famílies a l'atur, deixant-les ara amb poca o nul·la possibilitat de rebre prestacions», va advertir l'ONG.

Entre els que no han perdut la feina, Save The Children assenyala que «la possibilitat de teletreball és anecdòtica, i es registren molts casos de dones que han de seguir treballant en sectors de la neteja sense les adequades proteccions, la qual cosa causa preocupació i estrès per por de contagiar els seus propis familiars».

En aquest sentit, Save the Children sosté que «la situació està passant factura al benestar emocional d'aquestes llars». El 41% manifesta que els nivells d'estrès i problemes de convivència han augmentat, en bona mesura per les males condicions d'habitabilitat i mida reduïda dels seus habitatges. Les dones refereixen «més problemes emocionals, es mostren molt cansades i amb una càrrega superior de cures i d'estrès pel confinament».

Rocío, veïna de Sevilla, manté el seu lloc com a netejadora en un supermercat, però ha perdut la feina com a treballadora domèstica a dos habitatges. La seva parella s'ha vist obligada a tancar el seu negoci, un bar. Sent ansietat perquè els ingressos són insuficients per afrontar les despeses. Jennifer, de Barcelona, viu al costat del seu marit i dos fills, de 7 i 13 anys, en un pis compartit de 55 metres quadrats. Els dos adults han perdut la feina. «Ens ha afectat molt, perquè en no treballar no podem afrontar el pagament de l'habitació i comprar aliments», lamenta.

L'enquesta realitzada per Save the Children revela també que «més de la meitat dels nens i nenes es veuen afectats negativament i senten nerviosisme per no poder sortir de casa, por i preocupació pel benestar dels seus familiars».

Les mancances econòmiques s'estan traduint per al 48,6% en dificultats d'accés als materials que els faciliten els centres escolars: ja sigui per no tenir connexió a internet, ordinador o telèfon, o per tenir equips pràcticament obsolets que no permeten l'adequat funcionament de les plataformes educatives.

Eexercici físic escàs o nul

Així mateix, l'organització ha mesurat l'«escàs o nul» exercici físic que els nens i nenes estan realitzant, amb conseqüències negatives per al desenvolupament del seu aparell locomotor i sistema cardiovascular i el manteniment d'un pes corporal saludable. Concretament, el 82,9% de les famílies no estan realitzant cap tipus d'activitat física.

Save the Children planteja, entre altres mesures, una moratòria en el pagament de lloguers que els permeti quedar-se a casa amb els seus fills i filles i que aquests no quedin en una situació de desprotecció. Una manera efectiva de fer-ho, segons estableix l'organització, seria augmentar la quantia de la prestació per fill o filla a càrrec.

A més, perquè tots els nens i nenes tinguin garantida una alimentació saludable i nutritiva, Save the Children recomana adoptar mesures perquè els 686.106 nens i nenes que es beneficiaven de les beques menjador tinguin accés a les mesures de garantia de l'alimentació i ampliar la cobertura a tots els nens i nenes en situació de pobresa. En aquest àmbit, proposa facilitar un sistema de repartiment d'aliments domiciliari o un sistema de «targeta moneder» perquè les mateixes famílies puguin adquirir-los.

En l'àmbit educatiu, l'ONG promou que es faciliti l'ensenyament online i que s'identifiquin els nens i nenes que no tenen ordinador disponible i s'agilitzi un servei de préstec perquè puguin seguir les classes a distància. Paral·lelament, demana donar prioritat al seguiment i suport a l'alumnat de famílies socioeconòmicament vulnerables, amb necessitats educatives especials o dificultats d'aprenentatge.

Finalment, Save the Children considera imprescindible la posada en marxa d'un servei d'atenció psicològica per a aquelles famílies que ho necessitin i no interrompre les teràpies que ja estaven tenint lloc.

Campanya d'ajuda

Per donar suport a les famílies més vulnerables en l'emergència sanitària i econòmica provocada pel coronavirus, Save the Children ha posat en marxa la intervenció #ATuLado, que se centra en l'accés a una alimentació bàsica, el reforç escolar i l'atenció individualitzada de professionals per pal·liar els efectes de l'aïllament, la incertesa i l'estrès. L'ONG ha obert una línia d'atenció psicoterapèutica en línia per a aquestes famílies. Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de CaixaProinfància, programa impulsat per l'Obra Social la Caixa. A més, Samsung ha proporcionat ja a 600 famílies dispositius mòbils i la Fundació Vodafone ha facilitat l'accés necessari a la connectivitat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus