L'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte . Es tracta d'un servei que es dona físicament des del Palau de Justícia de Girona. Aquestes atencions -n'hi pot haver de més d'una persona- són de diversa tipologia i es realitzen quan una víctima ha d'afrontar un procés judicial. Des del moment de l'inici i fins a la sentència.

Les dades públiques del Departament de Justícia mostren que de les 1.140 consultes n'han derivat 2.067 actuacions. A Catalunya, les oficines d'atenció a la víctima del delicte (OAVD) han atès un total de 36.646 consultes. La demarcació amb més peticions és Barcelona, amb 6.171. El segon lloc en canvi és per a Tarragona (1.372), i el tercer és per a Girona.

També hi ha una manera no presencial d'accedir a aquestes oficines, l'anomenat Servei d'Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte. Durant el primer trimestre ha rebut 266 consultes d'arreu de Catalunya.

El servei del Departament de Justícia va néixer l'any 2017 amb l'objectiu d'atendre víctimes que necessiten rebre informació sobre els seus drets durant tot el procés penal. El programa atén sis eixos: assistència jurídica gratuïta, sol·licitud d'ordres de protecció, la participació en el procés penal, la presentació d'una denúncia, informació sobre l'estat a presó de l'agressor i el suport emocional.

Perfil: una dona de 31 a 40 anys

De les atencions del primer trimestre de l'any se'n pot fer un perfil. L'usuari ha estat una dona, de nacionalitat espanyola, d'entre 31 i 40 anys. La majoria de les peticions fetes a Catalunya han estat per part de víctimes de violència de gènere i tot tipus de delictes que envolta aquesta xacra social (3.958). Aquí hi entren consultes per maltractaments, coaccions, lesions, homicidis, entre d'altres. Les agressions sexuals (684) també són un dels delictes sobre els quals hi ha hagut més consultes durant els primers tres mesos de l'any.

De totes les peticions se n'han derivat actuacions, i des de l'Oficina d'Atenció de la Víctima del Delicte de Girona se n'han realitzat 2.067. Això representa més d'una per víctima de mitjana.

Encara no hi ha dades disponibles sobre el 2020 però cal destacar que l'any passat, per exemple, es van realitzar 1.016 primeres acollides. És a dir, la primera intervenció que es fa des de l'OAVD amb la víctima, telefònicament o presencial, amb l'objectiu de crear un clima de confiança i recollir tota la informació necessària. D'aquest primer contacte, en deriven un seguit d'actuacions i algunes cal que es facin segurament des de l'OAVD. L'any passat es van fer 529 seguiments des de la de Girona.

Atenció psicològica

Una de les mesures que va derivar d'algunes consultes és l'acompanyament a judici (163 casos), però una de les actuacions més destacades és l'atenció psicològica que reben les víctimes durant tot el procés judicial. A Girona, durant el 2019, va haver-hi 1.215 casos en què es va activar aquesta ajuda. En 1.450 casos també es va donar l'assistència jurídica bàsica.

En total des d'aquestes oficines l'any passat es van dictar 914 resolucions judicials, que passen per ordres de protecció, sentències, mesures cautelars, ordres de protecció en violència masclista, entre d'altres.

Cal recordar que des de les OAVD també es realitzen diverses actuacions amb víctimes de violència masclistaquan entren en el circuit del protocol. I s'hi gestionen les ordres de protecció tant de dones maltractades com de víctimes d'altres delictes. Les principals mesures de protecció que es van generar l'any passat i gestionar des d'aquest ens judicial a les comarques de Girona passen principalment per mesures com la prohibició d'apropament (850) o de comunicació (783).