L'Ajuntament de Besalú, en el seu últim ple, va aprovar de manera inicial el projecte d'urbanització del camí de la Bruguera. L'acord va tirar endavant amb els vots dels regidors de JuntsxCat i d'ERC. L'alcalde, Lluís Guinó, va explicar que es tracta de l'única via urbana de la localitat que encara no està urbanitzada. Va considerar que hi ha finques consolidades encara mancades de serveis, per la qual cosa va plantejar que cal fer el projecte.

Va indicar que el projecte estarà «els dies que siguin necessaris a exposició pública». Va avisar que l'aprovació definitiva del projecte no suposarà l'execució immediata del projecte.

«Hi haurà un període de cooperació amb els veïns i el projecte es farà de forma gradual», va explicar. Guinó va concretar que es tracta de dur els serveis d'aigua i de sanejament d'aigües netes a les finques. Va precisar que hi ha clavegueres que poden ser aprofitades. A més, segons va apuntar, hi faran un enllumenat públic i un paviment nous.

El portaveu de l'oposició, Alfred Cairó (ERC), va exposar: «Entenem que aquest projecte ve a cobrir una mancança en un carrer en males condicions on hi ha una sèrie d'habitatges». Va considerar que la urbanització de carrers és una de les condicions bàsiques que han de proporcionar els ajuntaments. «I en aquest sentit veiem bé el projecte», va apuntar.

Va recordar que quan es pugui fer l'obra caldrà fer un expedient de contractació per un cost de 375.000 euros.

En el mateix ple va tenir lloc l'aprovació del Pla Director del Servei Municipal d'Aigua. L'aprovació va tirar endavant amb els vots a favor dels regidors de JuntsxCat i els vots en contra d'ERC.

Pla director de l'aigua

L'alcalde Lluís Guinó va explicar que el document ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa sobre la base d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.

«El que han analitzat són tots els aspectes que tenen a veure amb l'aigua des de les fonts originàries dels Rajolins, els pous, la qualitat, la taxa i les despeses, va enumerar. Va explicar que a més de documentar l'estat de la xarxa, el pla té la funció de servir per a la construcció d'una planta potabilitzadora. Va precisar que l'Ajuntament fa molts anys que la reclama i que, segons el seu criteri, costarà molt de tirar-la endavant.

El portaveu d'ERC, Alfred Cairó, va argumentar el vot en contra pel fet que també tenien un pla director de la xarxa d'aigua al programa electoral.

Va exposar que la xarxa d'aigua, segons ell, està en molt mal estat que el 57% de l'aigua captada es perd en fuites.