El Departament d'Educació manté el compromís de prioritzar la presencialitat dels alumnes als espais educatius per al curs 2020-2021 i insisteix que la competència en matèria educativa és de la Generalitat. Així ho va expressar la Conselleria, a través d'un comunicat, després de la Conferència Sectorial d'Educació que es va celebrar ahir al matí, on la ministra Isabel Celaá va consensuar catorze directrius per al pròxim curs amb totes les comunitats autònomes excepte amb les de Madrid i el País Basc.

El document proposat pel Ministeri a les diferents conselleries conté punts genèrics i bàsics per a l'organització del nou any escolar i el Departament d'Educació va afirmar que «manté coincidència de partida en molts dels aspectes proposats». No obstant això, la Conselleria que dirigeix Josep Bargalló va insistir que les competències en matèria educativa «les té en exclusiva la Generalitat», que -va afegir- està treballant amb el Departament de Salut en les mesures sanitàries i de seguretat que caldrà seguir per obrir els centres al setembre.

Educació va afegir que les mesures s'acordaran amb els serveis de prevenció de riscos laborals propis i es presentaran, prèviament, als representants de la comunitat educativa.

Queixa de Bargalló a Celaá

Durant la Conferència sectorial d'Educació, Bargalló va traslladar a la ministra el seu malestar per la filtració a la premsa d'un «esborrany no vinculant, que tenia formalitat de document oficial», i que contenia les mesures de seguretat i higiene per al curs vinent. Segons Celaá, el document presentat dimecres mitjançant una nota de premsa i després filtrat íntegrament era un «esborrany d'orientacions obert» que «en cap cas tenia la consideració de definitiu o vinculant» -segons s'assenyalava en el comunicat difós ahir per la Conselleria catalana. Aquesta va insistir que, un cop superat l'estat d'alarma, com -va apuntar- així serà quan comenci el curs 2020-2021, «les competències per dictar mesures sanitàries recauen en les autoritats de salut pública pròpies i en els organismes dels quals la Generalitat s'ha dotat».

El document elaborat pel Ministeri d'Educació i consensuat ahir preveu iniciar el curs en les dates habituals al setembre, seguint les pautes temporals similars a altres cursos acadèmics. L'activitat lectiva presencial serà el principi general i els centres adaptaran els ensenyaments per tal de recuperar els aprenentatges que no es van poder assolir el curs passat. Se seguiran les indicacions que estableixin les autoritats sanitàries «estatals i autonòmiques» -continua el text-, tot respectant el que preveu el decret de nova normalitat però també la «distribució competencial existent».

D'acord amb el document, les administracions educatives fixaran les directrius necessàries perquè els centres facin plans de seguiment dels alumnes amb més dificultats. També fomentaran la feina entre docents. Es treballarà amb els serveis propis de prevenció de riscos laborals i es proporcionarà al professorat i als centres tota la informació sobre requisits higiènics i la utilització dels recintes.

En aquestes directrius també es parla d'un pla d'inici de curs que els centres educatius hauran de tenir d'acord amb el marc que estableixin les administracions educatives, que prepararan plans de contingència perquè les escoles puguin fer front a qualsevol eventualitat. També s'adoptaran les mesures necessàries perquè es puguin prestar els serveis de transport i menjador escolar en condicions de seguretat.

El Govern espanyol i la majoria de comunitats autònomes van coincidir en la necessitat d'adoptar mesures per reduir la bretxa tecnològica, per reforçar la competència digital i donar resposta a la nova situació.