La Generalitat va atorgar l'any passat un total de 154 ajuts econòmics d'urgència a famílies o persones de les comarques gironines per evitar que perdessin el seu habitatge. En total, els imports atorgats van ascendir a 301.900 euros. La immensa majoria d'aquestes ajudes van estar destinades a pagar deutes de lloguer.

Segons les dades del departament d'Habitatge, al llarg de 2019 es van atorgar 154 ajudes d'urgència per tal que famílies gironines poguessin pagar el lloguer o la hipoteca i evitessin perdre així la seva vivenda. D'aquestes aportacions, la majoria (129) van estar destinades al pagament de deutes de lloguer, fet al qual es van destinar 243.000 euros. Quinze dels ajuts, per valor de 43.000 euros, es van destinar a famílies que havien patit un desnonament, mentre que els deu restants, que van suposar 15.000 euros, es van destinar al pagament de deutes hipotecaris.

Per comarques, la que va rebre un major nombre d'ajuts va ser el Gironès, on van anar a parar 49 d'aquestes ajudes (95.400 euros), seguida de la Selva, amb 38 ajudes (73.800 euros). A continuació es va situar l'Alt Empordà, on van anar a parar 24 de les ajudes (49.890 euros), la Garrotxa, amb 17 ajudes d'urgència per valor de 29.630 euros, i el Baix Empordà, que va ser el destí de tretze ajuts (30.830 euros). En canvi, les ajudes destinades a famílies de la Cerdanya (7), el Ripollès (5) i el Pla de l'Estany (2) van ser pràcticament testimonials.

Pel que fa al perfil dels beneficiaris, les dades del conjunt de Catalunya que al principal franja d'edat que va formular aquesta petició corresponia a persones d'entre 36 i 49 anys, que van rebre un 45,1% dels ajuts; és a dir, gairebé la meitat. Un 32% dels recursos econòmics aportats per la Generalitat van ser a persones d'entre 50 i 64 anys, mentre que un 14% va correspondre a menors de 35 anys. Finalment, el 8,8% restant van ser ajuts per a persones que superaven els 65 anys. D'altra banda, la major part d'aquestes peticions procedeixen de dones (un 64%), mentre que el 35% restant estan formulades per homes.

Més de 6.000 ajuts ordinaris

Pel que fa als ajuts ordinaris concedits a persones que tenen dificultats per pagar el lloguer, a les comarques gironines se'n van atorgar, per part de la Generalitat, 6.157 al llarg de tot el 2019, el que va suposar un volum total de més d'onze milions d'euros destinats a la demarcació.

En aquest cas, la comarca més beneficiada va ser la Selva, on van anar a parar 1.551 ajudes per valor de més de 2,8 milions d'euros. Al Gironès es van destinar 1.468 ajuts, el que va suposar un import superior als 2,7 milions. En tercer lloc es va situar el Baix Empordà, on van anar a parar 2,1 milions d'euros repartits en 1.192 ajudes. Més enrere hi va haver ja l'Alt Empordà (876 ajuts per valor d'1,5 milions), la Garrotxa (499 ajudes), el Pla de l'Estany (217), el Ripollès (188 ) i la Cerdanya (177).

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus