25 de març de 2021
25.03.2021
Diari de Girona

Girona és el segon territori de Catalunya amb més dones ateses als serveis d'informació

Fins a 3.127 dones han passat per la xarxa de l'Institut Català de les Dones durant l'any 2020 · Prop de la meitat eren víctimes de violència masclista

24.03.2021 | 23:41
Girona és el segon territori de Catalunya amb més dones ateses als serveis d'informació

La província de Girona és el segon territori de Catalunya on s'han atès més dones en els serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD). L'Observatori d'Igualtat de Gènere de l'Institut Català de les Dones (ICD) ha fet públic l'informe de l'any 2020 i mostra que s'han atès un total de 3.127 dones de les comarques gironines, la qual cosa ha culminat amb 13.319 atencions.

El total de Catalunya s'eleva a 21.960 dones i 106.319 atencions a SIAD i oficines de l'ICD. Per territoris, l'Àmbit Metropolità lidera el nombre de dones ateses, amb 11.860. En segon lloc ja hi ha Girona -tant en nombre d'usuàries com atencions- i en tercer, el Penedès, amb 1.808.

Víctimes de maltractaments

De les dones que s'han atès a les comarques gironines, gairebé la meitat (45%) eren víctimes de violència masclista. Concretament, 1.364 de les 3.127 ateses durant tot l'any passat. Aquest percentatge és molt més elevat del global de Catalunya, que, segons l'informe, xifra que el 28,3% es trobaven en situació de violència masclista.

Catalunya compta amb 102 serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) d'ajuntaments de més de 20.000 habitants i dels consells comarcals.

Les dones escullen diverses formes per acostar-s'hi, i a Girona la major part durant el 2020 ho van fer a través dels Serveis Socials. Concretament, 1.123 van escollir aquesta via; mentre que en segon lloc hi ha la iniciativa pròpia (660), seguida dels Mossos d'Esquadra (257).

La forma de tramitació de l'atenció ha estat presencial en la major part dels casos. Del total de 13.319 atencions, 9.415 s'han realitzat d'aquesta forma, mentre que la resta s'han fet de forma telefònica (2.691) o per correu electrònic (465).

1.364 maltractades

Del total de dones ateses als SIAD i oficines de l'ICD n'hi ha 1.364 que es trobaven en una situació de violència masclista. Des d'aquests centres se'ls ha donat un tipus d'atenció diferencial depenent de la seva situació. Concretament, 1.114 pel servei d'assessorament psicològic, 557 pel servei d'informació i assessorament general i en el cas de 520 ha estat primera acollida.

L'edat de les dones ateses a SIAD i oficines ha estat majoritàriament situada en el tram de 30 a 45 anys (1.418 casos), seguit de les de 46 a 65 anys (860). L'estat civil més freqüent de les gironines que han passat per aquest centre és el de casada, amb 777 dels casos, però seguit de prop per les solteres (640). Per procedència, les usuàries d'aquests serveis de l'ICD són majoritàriament dones nascudes fora de Catalunya. D'aquestes, 1.484 són nascudes a la resta d'Espanya i 1.061, estrangeres.

Famílies monomarentals

El tipus de família de les dones ateses que més s'ha donat és la monomarental, en 741 dels casos. La situació econòmica també és un dels aspectes que analitza l'informe. La independència econòmica es dona en 951 de les dones ateses, però seguida també de ben a prop per les dependents, amb 932.

Del total de dones ateses, també s'analitza el tipus d'estudis que tenen. Hi ha un 23,7% que té estudis primaris i un 21,85%, estudis secundaris. Del gruix de les usuàries (1.207) no se'n té aquesta dada i no estan classificades.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook