Amb 9.317 docents, 119 més que el curs passat, el nou director dels serveis territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, creu que «si cap mestre es trenca la cama aquest cap de setmana, dilluns totes les escoles començaran el curs amb les plantilles completes». A diferència del que passa en el conjunt de Catalunya, on la davallada de natalitat ha provocat una davallada de més de set milers d’alumnes, a les comarques de Girona el curs començarà amb un lleuger increment d’estudiants matriculats -123.841 pels 121.646 del passat setembre (un 1,8% més)­ destacant el fort augment de més de 15% en els estudis postobligatoris (un 15,28% més). El principal increment és la Formació Professional, hi ha un 17% més d’alumnes matriculats en els cicles de grau mitjà, on tot i la creació de cinc grups nous i l’increment d’un 10% de les ràtios (de 30 a 33) podrien haver quedat sense plaça un número indeterminat d’alumnes. «És un número difícil de concretar, perquè és veritat que hi ha hagut molt increment de demanda en alguns cicles i també cadires buides en altres; no podem saber si un alumne que se’n va quedar sense fora de la seva primera o segona opció voldrà ocupar-ne una de buida a Olot», va dir Manyé, que té clar que «hem de treballar molt a prop del sector productiu per donar resposta a les necessitats de la societat en cada moment».

Adam Manyé i la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, varen presentar ahir al matí a l’escola Silvestre Santaló de Salt apostat per la presencialitat i amb «l’aprenentatge» de l’experiència del curs passat en les mesures contra la covid. Amb mesures com fer les entrades/sortides aprofitant les diferents portes de les escoles i les famílies no podran entrar als centres amb les excepcions dels pares i mares dels infants que estiguin fent l’adaptació a P3. En aquest primer curs inicial, segons Educació la ràtio estarà per sota dels vint alumnes (19,78) i per sota de 30 a primer d’ESO (27,58).

Sobre els docents, Manyé va explicar que es mantenen els mateixos «reforços covid» que el curs anterior, 384 docents, però «en alguns casos repartits de manera diferent segons les necessitats» en un curs on a les comarques gironines s’afegeixen dos centres nous: l’escola de Palau de Santa Eulàlia i l’institut escola Montseny a Breda. De les més de mig miler d’escoles de la demarcació de Girona -454 públiques, 44 concertades i 47 privades- 70 reben ajudes econòmiques del Pla de millores d’oportunitats educatives (PMOE) i a la demarcació hi ha 12 nous centres de Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) i dues noves Aules integrals de suport (AIS). Pel que fa a les escoles que tenen aules en mòduls prefabricats, el departament n’ha retirat 26 (25 dels quals són conseqüència de l’estrena dels nous instituts a Vilablareix i Caldes) i n’ha posat 6 de nous. En total, a la demarcació de Girona hi ha 290 mòduls en 98 centres educatius, 27 dels quals tenen totes les seves aules en mòduls.

Finalment, pel que fa al repartiment d’equips informàtics ja se n’han distribuït 33.451 (entre ordinadors i chromebooks) als alumnes i 9.082 portàtils als professors.