Amb la decisió anunciada de presentar-se a les eleccions vinents per dirigir la Universitat de Girona un segon període, el rector de la UdG Quim Salvi ha rebut aquest matí un suport del 74% del Claustre al seu balanç de gestió que, com no podia ser d'una manera, ha estat marcat per l'adaptació de la universitat a la pandèmia. "L'acció de govern s'ha fet d'una manera dialogada intentant cercar, sempre, el màxim consens en uns darrers mesos afectat per l'evolució de la pandèmia", ha explicat Salvi que, però, ha remarcat, que tot i la a situació sanitària "no podem oblidar els grans reptes de la universitat que són les persones, perquè sense les persones no hi ha talent i no hi ha universitat, la innovació i l'impacte en la societat que té la Universitat de Girona".

Sobre la Còvid-19, Salvi ha quantificat en quatre milions i mig d'euros el cost que ha suposat l'adaptació a la pandèmia per a la UdG. "D'entrada vam haver d'assumir aquesta despesa amb fons propis i, posteriorment, la Generalitat va fer arribar una aportació extraordinària de prop de tres milions que no ho compensava totalment". La progressiva tornada a la normalitat de l'activitat acadèmica que s'ha viscut en aquest inici de curs arriba reforçada pel bon ritme de la vacunació a la UdG "superior a la de la societat que ens envolta". Salvi ha concretat el percentatge de vacunats a la Universitat de Girona en "un 80% als estudiants, un 90% al PAS i un 93% en el professorat".

Finalment, sobre l'ús del català a la UdG el rector ha explicat que "en només un grau dels que s'estudien en aquesta universitat, el percentatge d'ús del català és inferior als I en els 39 restants el percentatge és molt superior". Salvi ha reafirmat que el "català és la llengua de la UdG i, des de la Comissió Lingüística, es fan accions per preservar que això continuï sent així".