L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat aquest dilluns al vespre el pressupost municipal de cara al 2022 en una sessió extraordinària. Els comptes municipals superen els 23 milions d'euros i es destinaran 2,5 milions a inversions. La xifra d'aquest pressupost creix un 10,8% respecte a l'any passat. Els ingressos també augmenten en part per la pujada de la contribució de l'Estat (un 13% més) i també la previsió d'una major recaptació en diversos impostos. Pel que fa a inversions, el principal projecte és la finalització de la reforma del Museu Arqueològic i la primera fase del projecte de museïtzació, que s'emportarà 904.000 euros.

El municipi de Banyoles ja té pressupostos municipals pel 2022 després que el plenari municipal els hagi aprovat aquest dilluns al vespre en una sessió extraordinària. Els comptes de l'any que ve creixen un 10,8% més respecte el 2021 i superaran els 23 milions d'euros.

El capítol d'ingressos arriba als 20,5 milions, que suposa un 13,07% més que aquest 2021. L'increment es deu, sobretot, a l'augment de la partida del govern espanyol que pujarà un 13%. També es preveu ingressar més diners a través de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), que canviarà els coeficients de càlcul. També pujaran els diners recaptats amb l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l'Impost sobre Increment de Terrenys de naturalesa urbana.

Pel que fa a les despeses, l'Ajuntament gastarà 19 milions d'euros, un 5% més que l'any encara vigent. Aquesta pujada es deu sobretot a l'augment del capítol I, destinat al personal. En aquest sentit, s'incorpora el 2% d'augment salarial tal com fixen els Pressupostos Generals de l'Estat o l'increment dels costos dels nous contractes de prestació de serveis.

Sobre l'endeutament a llarg termini, l'Ajuntament l'ha fixat en 2 milions d'euros, que correspon al deute amortitzat aquest 2021. La ràtio d'endeutament per a finals del 2022 serà, previsiblement, del 43,6% mentre que el límit en el sector públic es fixa en el 75%.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha defensat que els pressupostos del 2022 estan ideats perquè el consistori afronti les necessitats del municipi però al mateix temps es preservin les inversions "no només per al proper any, sinó per als 8 o 10 anys següents".

Finalització del Museu Arqueològic

Dins del capítol d'inversions, el govern municipal ha previst destinar 2,5 milions d'euros a diferents projectes que es realitzaran al llarg de l'any. El més important és la finalització de la reforma del Museu Arqueològic de Banyoles i també la primera fase del projecte de museïtzació del nou espai. L'ajuntament destinarà 904.000 euros a l'equipament.

A més, hi ha una partida destinada a la compra de l'immoble Mobles Tarradas de 225.000 euros. També hi ha 200.000 euros per al projecte de la nova biblioteca, 221.000 euros per a millores en la via pública i una partida per ampliar la sala de plens de l'Ajuntament, que passarà de 17 a 21 regidors després que el municipi superés els 20.000 habitants aquest 2021. L'Ajuntament renovarà l'enllumenat dels camps de futbol amb 100.000 euros d'inversió i gastarà 60.000 euros en el nou parc de gossos a la zona sud.