La Diputació de Girona aprovarà avui un pressupost de 162,8 milions d'euros per al 2022, el que suposa un creixement del 10,6% respecte el de 2021. El president de la corporació, Miquel Noguer (Junts), i el vicepresident, Pau Presas (ERC), van presentar ahir els comptes, tot destacant que estan totalment alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. El govern provincial apostarà especialment per les polítiques socials, l'habitatge, la cultura i la lluita contra el canvi climàtic, entre altres.

El pressupost de la Diputació de Girona

Als 162,8 milions de pressupost que tindrà la corporació i els seus organismes autònoms (Dipsalut, Xaloc, Conservatori de Música Isaac Albéniz i Semega), se li han de sumar els gairebé 40 milions d'euros del Consorci d'Aigües Costa Brava, els 5,5 del Consorci de les Vies Verdes, 649.000 euros del Consorci de les Gavarres, 5,8 milions del Patronat de Turismeels gairebé 24 milions de l'empresa social Sumar i 953.000 euros de la Fundació Casa de Cultura de Girona: en total, 229,17 milions d'euros consolidats.

Tant Noguer com Presas van destacar l'aposta social d'uns pressupostos que, segons van recordar, s'emmarquen en una situació de recuperació econòmica i social postpandèmica i s'aproven en un moment en què la situació per la Covid-19 torna a ser preocupant. En aquest context, una de les línies que més volen potenciar és l'habitatge, ja que el pressupost destinat a incentivar polítiques en aquest àmbit ascendirà fins als 2,7 milions d'euros, un 22,5% més que aquest any. En l'àmbit social, Presas va destacar que el pressupost del Dipsalut s'incrementarà en 900.000 euros, que aniran destinats a reforçar els programes de teleassistència o el programa Sigues tu, per a escoles i instituts.

Noguer també va destacar els 21,1 milions d'euros que s'aportaran al fons de cooperació econòmica. Es tracta d'un milió més que l'any passat, i que servirà per ajudar els petits municipis (de menys de 2.000 habitants) a poder assumir els serveis de secretaria i intervenció.

Les despeses per àrees

Les despeses per àrees DdG

Presas, de la seva banda, va destacar el compromís del pressupost en la lluita contra el canvi climàtic: «Davant l’emergència climàtica, la Diputació té l'obligació de d’actuar com a motor de canvi i impuls», va indicar, tot recordant que es prioritzaran les línies d'ajuts per a fomentar les energies renovables, les comunitats energètiques locals i les calderes de biomassa.

El pressupost de la corporació (sense els organismes autònoms) ascendeix a 154,4 milions d'euros. D'aquests, el 28% (és a dir, 43 milions d'euros) estan destinats a Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació local. També hi ha un 27% (41 milions) que s'engloba dins de l'àrea de Presidència, que inclou aportacions als ens autònoms, i un 17% (26 milions) per a Cultura, noves tecnologies, esports i educació. Finalment, 26 milions es destinaran a Territori i Sostenibilitat i hi ha 17 milions d'euros al fons de contingència.

Entre les principals línies de subvencions de la corporació hi ha l'acció i foment de l'activitat física i l'esport (1,99 milions), els projectes d'especialització i competitivitat territorial (1,5 milions), l'habitatge (1,4 milions), el Pla de Monuments (1,3 milions) i 1,3 milions d'euros per al projecte Del Pla a l'Acció, destinat a millorar l'eficiència energètica.

Pel que fa a les inversions més destacades, hi ha els 5,3 milions que s'invertiran en la millora de la xarxa viària, 1,2 milions per a informàtica, un milió per a calderes, xarxes de calor i eficiència energètica, 563.000 per a edificis i 318.000 euros en equipaments per a la difusió d'espais protegits.