El torn d’ofici assisteix més de 900 víctimes de violència masclista l’últim semestre

De cada deu dones, sis van interposar una denúncia en una comissaria gironina amb la presència d’un advocat d’ofici

Una fotografia d’arxiu dels Jutjats de Figueres. | ANIOL RESCLOSA/ARXIU

Una fotografia d’arxiu dels Jutjats de Figueres. | ANIOL RESCLOSA/ARXIU / A.sala. girona

A.Sala.

Entre el juliol i el desembre de 2021 més de 900 dones (910) van iniciar un procediment judicial per violència masclista amb l’ajuda d’un advocat d’ofici a la província de Girona. D’aquestes, sis de cada deu van rebre assistència gratuïta d’un advocat quan van interposar la denúncia, segons les dades del Consell de l’Advocacia de Catalunya (CICAC). En total, suposa un 65,4% del total de víctimes que van denunciar algun cas a les comarques gironines. El percentatge se situa encara una mica per sota de la mitjana catalana, que està en un 69,85%.

Les dades comprenen l’últim semestre de l’any donat que és el temps que fa que s’aplica la nova llei de violència masclista que preveu l’assistència gratuïta d’un advocat en el moment en el moment que la víctima interposa la denúncia. Va entrar en vigor el gener de 2020.

L’objectiu és assolir un 100% d’atenció lletrada a les víctimes de violència masclista al moment de denunciar els fets, un percentatge que el Col·legi de l’Advocacia de Figueres (ICAFI), l’àmbit d’actuació del qual és l’Alt Empordà, ja està a prop d’assolir, perquè ha tancat l’any havent prestat assistència a un 82,86% de les víctimes.

Són unes xifres molt diferents de les que té el Col·legi de Girona (ICAG), que opera a la resta de la província, ja que el seu percentatge d’assistències a comissaria és encara molt menor: un 61,36% de les víctimes van denunciar en presència d’un advocat.

Una hora per assistir la víctima

Els motius que expliquen les diferències entre ambdós territoris són, en primer lloc, la complexitat geogràfica i territorial de la demarcació, segons assegura el president del CICAC i degà de l’ICAFI, Joan Ramon Puig. De fet, segons el protocol elaborat pel Consell per homogeneïtzar la resposta dels advocats del torn d’ofici a tot Catalunya, els advocats tenen un termini màxim d’una hora per assistir a la víctima. «Les comissions del torn d’ofici i de violència sobre de la dona de Catalunya entenem que la «immediatesa» que ens demana la llei es pot assegurar amb una hora de marge, tot i que entenem que hi ha territoris com Girona o Lleida on hi ha distàncies més llargues», sosté el president.

Els primers mesos d’aplicació de la llei han tingut un resultat desigual. Per motius que el CICAC encara no pot valorar pel poc temps que fa que la llei està en marxa, hi va haver mesos que l’assistència lletrada va pujar molt (Figueres va assolir un 91,43% d’assistències a comissaries durant el setembre mentre que l’agost havia caigut al 68,18%). En canvi, a Girona el mes amb més assistències va ser el novembre, amb prop d’un 67%, mentre que el primer mes d’aplicació, el juny, només es van assistir a les comissaries un 17,19% de les víctimes.

Al total de Catalunya, es van fer 7.659 assistències, i d’aquestes 5.036 es van fer per primera vegada quan la víctima va denunciar. A la resta de víctimes, la primera assistència lletrada té lloc durant la seva declaració judicial. En tot cas, hi ha un percentatge de víctimes que rebutgen la presència de l’advocat, i d’altres paguen un advocat privat.

A més, el protocol preveu un primer contacte amb la víctima de forma telemàtica mentre l’advocat arriba a la comissaria.