Les comarques gironines, líders en ocupacions

Les estadístiques de denuncies del Ministeri de l’Interior situen Girona com la província de tot Espanya amb una incidència més elevada

Una dona passa per davant d’una casa ocupada a Girona

Una dona passa per davant d’una casa ocupada a Girona / Marc Martí

Oriol Puig Tomàs

Oriol Puig Tomàs

Girona és, amb diferència, la província on les ocupacions d’habitatges tenen més afectació a tot Espanya. Segons dades del Ministeri de l’Interior, al llarg de 2020 (el darrer exercici amb dades completes), a les comarques gironines es van denunciar 883 ocupacions. Això suposa una taxa de 112 ocupacions per cada 100.000 habitants, molt per sobre les de Tarragona (91) i Barcelona (83), que la segueixen a la llista.

De fet, Catalunya es troba al capdavant de l’Estat en ocupacions d’habitatges. Les dades més recents, de gener a setembre del 2021, mostren que n’hi van haver 5.689. Aquesta comunitat lidera aquest fenomen, que va créixer un 18% a Espanya en nou mesos de 2021. Es van comptabilitzar 13.389 casos, segons l’última dada d’Interior.

La progressió indica que a Girona va tancar el 2021 amb un rècord històric d’ocupacions, ja que en tres trimestres en sumava 754, un 10% més que l’any anterior, motiu pel qual molt probablement tancarà l’exercici per sobre les 900.

L’any 2020 es van denunciar 883 ocupacions d’habitatge a Girona, el doble que cinc anys abans

El nombre d’ocupacions registrades a Catalunya representa el 42% de tot l’Estat. Aquesta dada a més quadruplica la de la Comunitat de Madrid (1.282 casos) i gairebé triplica la d’Andalusia (1.994 casos).

L’estadística oficial confirma la tendència a l’alça d’aquest fenomen l’últim any, coincidint amb les instruccions del setembre de l’any 2020 dictades des de la Fiscalia General de l’Estat i el Ministeri de l’Interior per fer front tant a les violacions de domicilis com a les usurpacions.

La sèrie històrica comença el 2015 i mostra que a Catalunya ja es comptabilitzaven 3.950 de les ocupacions totals d’Espanya (10.376). Això representa el 38% del total, quatre punts menys que el 2021. El 2020, darrer any amb xifres tancades, aquesta regió va registrar 6.647 casos, és a dir, va experimentar un increment del 68% en cinc anys. En el cas de les comarques gironines, les ocupacions denunciades s’han duplicat en el mateix període, passant de les 445 de 2015 a les 883 de 2020.

Catalunya experimenta un increment del 9,1% d’aquest tipus de conductes a l’acumulat del gener al setembre del 2021, si es compara amb el del 2020, un any marcat per les restriccions de moviments per la pandèmia de la Covid i que va tancar amb 14.792 fets coneguts per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat al conjunt d’Espanya. D’aquests, 6.647 casos es van concentrar a Catalunya, gairebé el 45% del total.

Subscriu-te per seguir llegint